Paalasmaan lähelle rantatontteja ja venevalkama

Juuan Paalasmaalle vievän tien lähelle kaavaillaan rantatontteja, venevalkamaa ja uimarantaa. Alue on Kannaksen kylällä entisen koulun pohjoispuolella.

Rantatontti

Juuan Paalasmaan lähelle kaavaillaan rantatontteja ja venevalkamaa. Kunnanhallitus käsittelee maanantaina kaavamuutosta Kannaksen kylän alueelle, joka sijaitsee Paalasmaalle vievän tien varrella. Alueelta on matkaa kirkonkylälle noin kuusi kilometriä.

Kaavamuutosalue on kooltaan noin 191 hehtaaria ja sillä on rantaviivaa reilu kilometri. Nyt lue on kunnan omistamaa maa- ja metsätalousaluetta, jonka eteläpäässä on entinen Kannaksen koulu muine rakennuksineen. Muutoin alueella ei ole rakennuksia. Alueella on voimassa Pielisen rantaosayleiskaava.

Alueelle on suunniteltu rantatontteja, joille voi tehdä enintään kuusi rantarakennuspaikkaa. Lisäksi alueelle on tarkoitus tehdä pienvenesatama, uimaranta sekä virkistysreitti. Alueelle jää myös metsää sekä leirikeskus.

Kaavamuutosaikeita esiteltiin kyläläisille maaliskuussa 2013. Vuoden 2012 lopulla käydyissä neuvotteluissa ELY-keskus ei nähnyt estettä kaavamuutokselle.

Kunnanjohtaja esittää maanantaina kokoontuvalle valtuustolle, että rantaosayleiskaavan muutos asetetaan nähtäville. Lisäksi siitä pyydetään lausunnot eri lautakunnilta, maakuntaliitolta, ELY-keskukselta, museovirastolta ja Kannaksen kyläyhditykseltä.