Erityisopettaja: Nykyopetus vaarantaa nuorten psyyken

Opettajat pelkäävät erityisoppilaiden määrän kasvavan tulevina vuosina reilusti. Osasyynä pidetään uudistusta, joka siirsi pienryhmien oppilaat omista luokista suuriin yleisopetuksen ryhmiin. Nykysysteemi vaarantaa monen nuoren psyyken, erityisopettaja uskoo.

Kotimaa
Koulukiusaaminen
Yle

Suomalaisissa kouluissa otettiin reilut kaksi vuotta sitten käyttöön uudistus, jossa erityisoppilaita ryhdyttiin siirtämään omista pienryhmistä suuriin yleisopetuksen ryhmiin.

Muutoksen piti parantaa erityisoppilaille annettavaa tukea, mutta toisin kävi.

Erityisopettajat pelkäävät, että nykyjärjestelmä tuottaa yhä enemmän erilaisista keskittymishäiriöistä kärsiviä nuoria.

Kyllä se viesti on surullista kuultavaa.

Jaakko Salo

- Jos jatkamme samaan malliin, tiedän sen, että seuraavan viiden vuoden aikana pienryhmiä on pakko perustaa. Nykyinen systeemi tuottaa sitä. Kun oppilaita integroidaan (yleisopetukseen), tehdään todella paljon hallaa yksilön psyykeelle ja fysiikalle, sanoo joensuulaisen Pielisjoen koulun erityisopettaja Jari Kurttila.

"Kunnat käyttävät muutosta säästökeinona"

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kentältä saama viesti vastaa Kurttilan kokemuksia.

Olemme kannustaneet vanhempia vaatimaan tukea.

Olli Luukkainen

- Kyllä se viesti on surullista kuultavaa. Oppilaan oikeus tukeen ei toteudu tai se toteutuu alueellisesti hyvin epätasa-arvoisesti. Myös byrokratia ja paperityö lisääntyi, mikä on pois käytännössä oppilaalle annettavasta tuesta tiivistää Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n erityisasiantuntija Jaakko Salo.

- Kunnat käyttävät uudistusta säästökeinona, lisää OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Luukkasen mukaan räikeimpiä tapauksia ovat ne, joissa kuntien sivistystoimet ovat vaatineet koulua muuttamaan oppilaalle tehtyjä pedagogisia arvioita.

- Tälläisiäkin tapauksia on, vaikka lain henki on asiassa kirkas. Jos oppilas tarvitsee tehostettua tai erityistä tukea, hänen tulee sitä saada. Olemme kannustaneet vanhempia vaatimaan tukea, Luukkanen sanoo.

Erityisopetus alueellisesti epätasa-arvoista

OAJ:n erityisasiantuntija Jaakko Salo pitää erityisen huolestuttavana kehitystä, jossa erityisopetuksen laatu sekä koulunkäynnin tuen laatu ja määrä vaihtelee riippuen oppilaan asuinkunnasta.

Tämä on myös tasa-arvokysymys.

Jaakko Salo

- Tämä on myös tasa-arvokysymys. Esimerkiksi erityisen tuen oppilaiden osuus vaihtelee maakunnittain 5-10 prosentin välillä ja tehostetun tuen oppilaiden osuus 3-14 prosentin välillä. Ei oppilaat voi olla näin erilaisia eri alueilla, Salo sanoo.

"Ryhmäkoko kertoimen mukaan"

OAJ:n ratkaisuehdotus asiaan on ryhmäkoon säätäminen lakiin. Lisäksi erityisluokanopettajien saatavuuteen ja kelpoisuuteen eri alueilla pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota.

- Jos ryhmäkoko olisi säädetty lailla, niin erityistä tai tehostettua tukea tarvitsevat lapset pitäisi huomoida kertoimella. Jos ryhmässä on tukea tarvitsevia, ryhmäkoko pienenisi kertoimen mukaan, OAJ:n Jaakko Salo selvittää.

Erityisopettaja Jari Kurttila toivoo, että asiaan tartuttaisiin ennen kuin tilanne menee entistä pahempaan suuntaan.

- Kyllä tämä rahasta on kiinni ja erityisopettajat ovat kalliimpia opettajia. Olen aikoinaan nähnyt kun oppilaat saivat erityisopetusta turvallisessa ympäristössä. Nyt heille annettava tuki ei riitä, Kurttila sanoo.