Jakeluyhtiöt voittivat käräjillä mainosjakajien palkkakiistan

Vuosia jatkunut outo kiista mainosjakajien työehdoista ratkesi  perjantaina jakeluyritysten hyväksi. Helsingin käräjäoikeus vakuuttui siitä, että työntekijöille perustettu uusi yhdistys edustaa aidosti mainos- ja ilmaislehtien jakajia. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on pitänyt yhdistystä työnantajien itsensä perustamana.

Kuva: Yle

Jakeluyrityksiä edustavan yhdistyksen puheenjohtajan Erkki Fromin lähettämässä tiedotteessa käräjäoikeuden päätöstä pidetään odotettuna.

– Noin 10 000 osa-aikaisen jakajan työpaikat olivat uhattuina, ja oli olemassa todellinen vaara siitä, että Itella saa suorajakelussa täydellisen monopolin. Nyt olemme turvanneet työpaikat, jakeluyhtiöiden tiedotteessa todetaan.

PAU on jo ilmaissut tyytymättömyytensä päätökseen ja päättää ensi viikolla lopullisesti, valittaako siitä hovioikeuteen.

– Uskomattomalta tuntuu, että Suomessa olisi sellainen lainsäädäntö, että työnantajan edustaja voi laittaa työntekijäyhdistyksen pystyyn ja ryhtyä soveltamaan noin kolme kertaa halvempia työehtoja työntekijöihin kuin yleissitovan työehtosopimuksen ehdot on, hämmästelee Heidi Nieminen, PAU:n liittosihteeri.

Käräjäoikeuden piti ratkaista, kumpaa työehtosopimusta alalla noudatetaan: PAU:n neuvottelemaa yleissitovaa sopimusta vai vuonna 2009 perustetun Suomen Mainosjakajien Etujärjestön SME ry:n normaalisitovaa.

Normaalisitova työehtosopimus voi  lain mukaan ohittaa yleissitovan,  jos sen toisena sopijaosapuolena on aito valtakunnallinen työntekijäliitto. Siksi käräjäoikeuden täytyi punnita, täyttääkö SME ry kriteerit.

Ei toimistoa, luottamusmiehiä ja puhelinaikaa tunti viikossa

Oikeudessa PAU toi esiin, ettei SME ry:llä ole toimistoa, luottamusmiehiä, eikä puhelinaikoja enempää kuin tunti viikossa. Yhdistyksen jäsenmaksu on vain viisi euroa vuodessa. Yhdistyksen perustajista yksi oli jakeluyrityksen varatoimitusjohtaja juuri ennen kuin siirtyi työntekijöiden etuja ajamaan.

Käräjäoikeus toi esiin, että SME ry:n johtohenkilöt ovat kaikki kertoneet työskennelleensä myös jakajina, eivätkä he ole yhdistyksessä ollessaan toimineet työnantajansa hallinnossa. SME ry on oikeuden ratkaisun mukaan myös aidosti toiminut työehtojen parantamiseksi.

Oikeudessa vastaajana ollut Erkki From on Helsingin Jakelu-Expert Oy:n toimitusjohtaja. Hänen mukaansa  PAU:n vaatimat palkkiot olisivat suurempia kuin alan asiakkaat ovat valmiita maksamaan ja siten kohtuuttomia. Työsopimusneuvottelut eivät Fromin mukaan olleet helppoja myöskään SME ry:n kanssa.

– Illat, viikonloput se vei, ja sopimusluonnoksia tuli monta, oltiinko niin kaukana toisistaan vai mitä, From kuvaili työnantajien ja SME ry:n työehtosopimuksen synnytystuskia käräjäoikeudessa joulukuussa.

Käräjäoikeus: Palkkataso ei ole kohtuuton

Nykyistä mainosjakajien palkkatasoa Helsingin käräjäoikeus ei selvitysten perusteella pitänyt kohtuuttomana.  SME ry:n edustajat kertoivat oikeudessa, että myös heidän sopimuksellaan on mahdollista päästä noin 7–8 euron tuntiansioihin. Tätä ei PAU:ssa uskota.

– Kaikki ne, jotka ovat meille laittaneet tuntilistauksen mainosjakelusta, ei yhdelläkään ole ollut lähellekään 7–8 euron tuntipalkkaa, yleisimmillään se on 2–3 euron pintaan, jotkut päässeet neljään euroon tai viiteen,  PAU:n liittosihteeri Nieminen sanoo.

PAU:n mukaan jakeluyhtiöiden maksamat palkkiot riistävät jakajia, jotka ovat usein ensi kosketusta työmarkkinoihin hakevia nuoria. Jakeluyhtiöiden mukaan PAU:n heille vaatima palkkataso nostaisi korvauksia 2–3-kertaisiksi, eikä jakeluyhtiöillä olisi sellaisiin varaa.

Oikeusjutussa kantajana ollut Helsingin Jakelu-Expertin entinen jakaja määrättiin korvaamaan jakeluyhtiön oikeudenkäyntikuluja  16 750 euroa. Käytännössä ammattiliitto PAU maksaa kulut jakajan puolesta.

KIISTAN KÄÄNTEET:

2007  PAU neuvotteli mainosjakajille työehdot

Mainos- ja ilmaislehtien jakajille neuvoteltiin osoitteettomien lähetysten erillisjakelua koskevat määräykset alkaen 1.10. Neuvottelijoina olivat Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU sekä Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI. Heidän laatimassaan työehtosopimuksessa on mainosjakajia koskeva palkkaliite. Siinä on määritelty kappalekorvaukset jaettaville tuotteille ja noin kahdeksan euron vähimmäistuntipalkka. PAU:n mukaan tavoite oli saada koottua kirjavaa alaa yhden sopimuksen alle.

2008 Jakeluyhtiöt valittivat työtuomioistuimeen

11.9. Yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvisti PAU:n neuvotteleman sopimuksen yleissitovuuden.

Jakeluyhtiöt kieltäytyivät maksamasta yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.  Niiden mukaan PAU pyrki sopimuskumppaninsa Itellan kanssa neuvottelemaan osoitteettomaan erillisjakeluun niin kalliin sopimuksen, että jakeluyhtiöt saataisiin pelattua pois markkinoilta.

25 jakeluyhtiötä valitti lokakuussa työehtosopimuksesta työtuomioistuimeen.

2009 Uudet etujärjestöt neuvottelivat oman TESin

Työtuomioistuin hylkäsi  kesäkuussa jakeluyhtiöiden valituksen ja hyväksyi PAU:n sopimuksen alalla yleissitovaksi. Näytti siltä, että jakeluyhtiöiden pitäisi korottaa palkkatasoa huomattavasti.

Helsingin Jakelu-Expert Oy:n mainosjakaja ryhtyi hakemaan oikeusteitse työnantajaltaan yleissitovan sopimuksen mukaisia palkkoja lokakuun 2007 jälkeiseltä ajalta.

29.10. Työntekijöitä edustamaan perustettiin uusi työntekijäyhdistys Suomen Mainosjakajien Etujärjestö SME ry. Yhdistyksellä on jäseniä sen oman ilmoituksen mukaan 355.

4.11. Jakeluyhtiöt perustivat Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistyksen SKE ry:n. Työnantajaliiton jäsenet kuuluvat valtaosin Jantonin viestintäkonserniin.

21.12. Uudet työntekijä- ja työnantajayhdistykset solmivat keskenään alalle ns. normaalisitovan työehtosopimuksen.

2011 Jakeluyritys hävisi ensimmäisen palkkakiistan

Toukokuussa Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Helsingin Jakelu-Expert Oy:n maksamaan yhtiönsä työntekijälle palkkasaatavia noin 6 000 euroa. Ne koskivat hänen työskentelyään yritykselle ennen vuoden 2009 joulukuuta, jolloin työnantaja ryhtyi noudattamaan SME ry:n kanssa tekemäänsä työehtosopimusta.

Jakeluyhtiö valitti käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen, mutta veti pois valituksensa marraskuussa 2012.

Lainvoimainen päätös teki mahdolliseksi sen, että muutkin mainosjakajat pystyivät hakemaan palkkasaatavia ajalta 1.10.2007–20.12.2009. Heille oli siis maksettu vähemmän palkkaa kuin olisi kuulunut PAU:n neuvotteleman työehtosopimuksen mukaan.

PAU vei käräjäoikeuden ratkaistavaksi Helsingin Jakelu-Expertin työntekijän palkkasaatavat myös vuosilta 2010-2011, jolloin SME ry:n hyväksymä normaalisitova työehtosopimus oli ollut olemassa. Oikeuden täytyi siten arvioida SME ry:n tekemän sopimuksen pätevyys.

2013 Muillekin jakelijoille maksettiin palkkasaatavia

Muillekin jakeluyhtiöille on esitetty haastehakemuksia palkkasaatavista, jotka koskevat aikaa ennen SME ry:n solmimaa sopimusta.

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi marraskuussa Jyväskylän Jakelut Oy:n maksamaan kahdelle mainosjakajalle palkkasaatavia vuodelta 2009 noin 6 000 euroa.

Suurin summa on haussa Kuopiossa, jossa jakaja vaatii paikalliselta jakeluyhtiöltä yleissitovan sopimuksen mukaisia palkkasaatavia ja lomakorvauksia vuosilta 2008–2009 yhteensä yli 40 000 euroa. 

Osa jakajista on päässyt sopuun jakeluyhtiöiden kanssa tuhansien eurojen palkkavaateista ilman oikeusprosessia.

4.12. Helsingin käräjäoikeus ryhtyi käsittelemään kiistaa siitä, kumpaa työehtosopimusta, normaalisitovaa vai yleissitovaa, jakeluyritysten kuuluisi noudattaa.

2014 Käräjäoikeus uskoi jakeluyhtiöitä

31.1. Helsingin käräjäoikeuden päätöksen mukaan jakeluyhtiöillä on ollut oikeus noudattaa vuodesta 2009 lähtien normaalisitovaa työehtosopimusta, ja sen avulla on ollut mahdollista päästä kohtuullisiin ansioihin.

3.2.2014: Juttua täydennetty.