Hyppää sisältöön

Uskonnonopetuksen uudistaminen jakaa kansanedustajia

Peruskoulun ja lukion uskonnonopetus on herättänyt paljon keskustelua viime aikoina. Esimerkiksi uskonnonopetuksen erityisaseman tarpeellisuus lukiossa on kyseenalaistettu, ja jotkut kansanedustajat ovat ehdottaneet uskonnonopetuksen uudistamista myös peruskoulussa.

Yle Uutiset selvitti kansanedustajille lähetetyllä kyselyllä, millaista kannatusta uskonnonopetuksen uudistamisella on eduskunnassa.  Kyselyyn vastasi hieman yli puolet eli 107 kansanedustajaa.

Valtaosa kyselyyn vastanneista ei pidä oman uskonnon opetuksen korvaamista yhteisellä, yleisellä uskontotiedon ja etiikan opetuksella tarpeellisena, mutta lähes 40 prosenttia vastanneista olisi siihen valmis. Uudistuksen kannalla olivat kaikki kyselyyn vastanneet vasemmistoliiton ja vihreiden kansanedustajat. Selvimmin ehdotusta vastustivat keskustan ja krisitillisdemokraattien kansanedustajat. Muissa puolueissa vastattiin kysymykseen sekä myönteisesti että kielteisesti.

Yle Uutiset kysyi asiaa myös toisin päin eli pitääkö peruskoulussa olla oman uskonnon opetusta. Selvä enemmistö oli sitä mieltä, että oman uskonnon opetus koulussa on tarpeen. 

Muutamat kansanedustajat pitivät tarpeellisena sekä oman uskonnon opetuksen säilyttämistä että sen korvaamista yleisemmällä uskontotiedon ja etiikan opetuksella. Ilmeisesti oman uskonnon opetus on ymmärretty vastauksissa eri tavalla eikä näitä kahta ole pidetty vastakkaisina vaihtoehtoina. Osa näin vastanneista pohti myös esimerkiksi vaihtoehtoa, jossa omaa uskontoa opetettaisiin vapaaehtoisena aineena, mutta koulussa olisi pakollisena aineena myös yhteistä uskontotietoa ja etiikkaa.

Joka tapauksessa oman uskonnon opetuksen säilyttämisellä peruskoulussa on tämän kyselyn perusteella eduskunnassa eniten kannatusta.

Tästä kyselystä voi tehdä johtopäätöksen, ettei uskonnonopetuksen asema ole ainakaan häviämässä nykykoulussa. Vain 8 prosenttia vastanneista kansanedustajista oli sitä mieltä, että uskonnon opetuksesta pitäisi luopua peruskoulussa kokonaan.

.
.