Uskonnonopetuksen uudistaminen jakaa kansanedustajia

Peruskoulun ja lukion uskonnonopetus on herättänyt paljon keskustelua viime aikoina. Esimerkiksi uskonnonopetuksen erityisaseman tarpeellisuus lukiossa on kyseenalaistettu, ja jotkut kansanedustajat ovat ehdottaneet uskonnonopetuksen uudistamista myös peruskoulussa.

Kotimaa
Oppilas kirjoittaa liitutaululle Kulosaaren yhteiskoulussa.
Yle

Yle Uutiset selvitti kansanedustajille lähetetyllä kyselyllä, millaista kannatusta uskonnonopetuksen uudistamisella on eduskunnassa. Kyselyyn vastasi hieman yli puolet eli 107 kansanedustajaa.

39 prosenttia sanoi, että uskonnonopetus pitäisi korvata ei-katsomuksellisella uskontotiedon ja etiikan opetuksella. 61 %:a vastasi ei.
Yle Uutisgrafiikka

Valtaosa kyselyyn vastanneista ei pidä oman uskonnon opetuksen korvaamista yhteisellä, yleisellä uskontotiedon ja etiikan opetuksella tarpeellisena, mutta lähes 40 prosenttia vastanneista olisi siihen valmis. Uudistuksen kannalla olivat kaikki kyselyyn vastanneet vasemmistoliiton ja vihreiden kansanedustajat. Selvimmin ehdotusta vastustivat keskustan ja krisitillisdemokraattien kansanedustajat. Muissa puolueissa vastattiin kysymykseen sekä myönteisesti että kielteisesti.

65 prosenttia vastaajista halusi, että peruskoulussa pitää olla oman uskonnon opetusta. 35 %:a vastasi ei.
Yle Uutisgrafiikka

Yle Uutiset kysyi asiaa myös toisin päin eli pitääkö peruskoulussa olla oman uskonnon opetusta. Selvä enemmistö oli sitä mieltä, että oman uskonnon opetus koulussa on tarpeen.

Muutamat kansanedustajat pitivät tarpeellisena sekä oman uskonnon opetuksen säilyttämistä että sen korvaamista yleisemmällä uskontotiedon ja etiikan opetuksella. Ilmeisesti oman uskonnon opetus on ymmärretty vastauksissa eri tavalla eikä näitä kahta ole pidetty vastakkaisina vaihtoehtoina. Osa näin vastanneista pohti myös esimerkiksi vaihtoehtoa, jossa omaa uskontoa opetettaisiin vapaaehtoisena aineena, mutta koulussa olisi pakollisena aineena myös yhteistä uskontotietoa ja etiikkaa.

Joka tapauksessa oman uskonnon opetuksen säilyttämisellä peruskoulussa on tämän kyselyn perusteella eduskunnassa eniten kannatusta.

Kahdeksan prosenttia luopuisi uskonnon opetuksessa peruskoulussa kokonaan, 92 %:a ei.
Yle Uutisgrafiikka

Tästä kyselystä voi tehdä johtopäätöksen, ettei uskonnonopetuksen asema ole ainakaan häviämässä nykykoulussa. Vain 8 prosenttia vastanneista kansanedustajista oli sitä mieltä, että uskonnon opetuksesta pitäisi luopua peruskoulussa kokonaan.