Yrittäjät: Eläkeläiset takaisin töihin työeläkemaksun poistolla

Suomen yrittäjien mukaan eläkeiän noston lisäksi pitäisi keskustella myös keinoista, joilla vanhuuseläkkeellä olevat saataisiin palaamaan työelämään.

Kotimaa
Eläkeläinen Maija Huopalainen
Yle

Suomen yrittäjät haluavat vanhuuseläkkeellä olevat takaisin töihin. Järjestön mukaan työeläkemaksun poistaminen vanhuuseläkkeen ohella työskenteleviltä kannustaisi ihmisiä palaamaan takaisin työelämään vaikka lyhyisiin työsuhteisiin.

Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Simolinna perustelee ehdotustaan työikäisten määrän vähenemisellä. Ennusteiden mukaan työikäisten määrä Suomessa vähenee vuoteen 2030 mennessä yli 100 000:lla. Samalla Yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 18 prosentista 26 prosenttiin.

Simonlinnan mukaan myöhennetystä eläkkeelle jäämisestä on keskusteltu paljon, mutta pitäisi pohtia myös miten jo eläkkeellä olevat halukkaat saataisiin töihin.

Nykyään työntekijän palkasta pidätetään työeläkemaksua noin seitsemän prosenttia, joten maksun poistaminen kasvattaisi käteen jäävää palkkaa. Vastaavasti yritykselle 17,75 prosentin eläkemaksun poistaminen helpottaisi eläkkeellä olevan palkkaamista.

Järjestön tiedotteen mukaan tällä hetkellä noin kymmenen prosenttia 300 000 vanhuuseläkkeellä olevasta tekee työtä eläkkeen ohessa, useimmiten osa-aikaisesti tai tilapäisesti.

Paljon isompi osa eläkeikäisistä on hyvässä kunnossa ja ammattitaitoisia. Puheenjohtaja Simolinnan mielestä heidän kokemukselleen olisi käyttöä varsinkin niillä aloilla, joilla on työvoimapulaa.