Talvivaaran allasvuodon onnettomuustutkinta julki

Marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-allasvuodon takia lähivesistöihin valui suuri määrä jätevettä. Onnettomuustutkintakeskuksen raportissa ei käsitellä kaivosyhtiön vuodon oikeudellisia vastuita.

Talvivaara
Talvivaaran kaivoksen vuotava sakka-allas.
Talvivaaran kaivoksen vuotava sakka-allas kuvattuna maanantaina.Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva

Onnettomuustutkintakeskuksen Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan toissa vuonna tapahtunutta vuotoa koskeva raportti julkaistaan tänään.

Ympäristöviranomaisten mukaan altaalta karkasi vuodon aikana luontoon yli 200 000 kuutiometriä jätevettä.

OTKES on selvittänyt marraskuussa 2012 sattuneen ympäristöonnettomuuden syitä, seurauksia ja tapahtumien kulkua.

Onnettomuustutkintakeskus on tutkinut ympäristöturman pelastustoimet ja viranomaisten toiminnan. Lisäksi on selvitetty johtamis-, valvonta- ja tarkastustoimintaa sekä mahdollisia puutteita turvallisuutta ja viranomaisia koskevissa säännöksissä ja määräyksissä.

Keskus esittää raportissaan myös suosituksia, joilla vastaavanlaiset ympäristövahingot jatkossa vältetään. Oikeudellista vastuuta ei käsitellä.

Talvivaara ilmoitti perjantaina, ettei se pysty noudattamaan ympäristölupamääräystä kipsisakka-altaiden tyhjentämisestä. Talousvaikeuksiin ajautunut kaivosyhtiö hakeutui yrityssaneeraukseen viime marraskuussa.