Mansikkasalot vuoden maatilayrittäjiä Rovaniemellä

Ritva ja Pekka Mansikkasalo on valittu vuoden maatilayrittäjiksi Rovaniemellä. Mansikkasalot ovat kasvattaneet lihakarjaa Tolosen kylässä vuodesta 1991 lähtien.

maatilat
Ritva ja Pekka Mansikkasalo
Ritva ja Pekka Mansikkasalo Tolosen kylästä Meltauksesta saivat tämän vuoden maaseutupalkinnon Rovaniemellä. Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin vuoden 2013 maatilayrittäjiksi on valittu Ritva ja Pekka Mansikkasalo Tolosen kylästä Meltauksesta. Yksimielisen valinnan teki Rovaniemen kaupungin elinkeinojaosto. Palkinto myönnettiin Mansikkasaloille tunnustuksena ansiokkaasta työstä maatilatalouden hyväksi.

- Kyllähän tällainen huomionosoitus mieltä lämmittää ja kannustaa yrittämään entistä enemmän. Näen kuitenkin, että tämä palkinto on eräänlainen välietappipalkinto, sillä tarkoitus meillä olisi jollain aikataululla perustaa oma yritys lihan jalostukseen. Nyt olemme käyttäneet ammattiopiston tiloja, Pekka Mansikkasalo totesi.

Mansikkasalot ovat kasvattaneet Tolosen kylässä Aberdeen Angus -rotuista lihakarjaa vuodesta 1991 lähtien. Ennen siirtymistä lihakarjaan heillä oli lypsykarjaa. Tällä hetkellä heillä on reilut 60 päinen lihakarja kasvatettavana.

- Lihanjalostusta harjoittavan yrityksen perustaminen yksin voi olla hankalaa ja kun vielä Rovaseudulla on hyvin vähän meidän kaltaisia yrittäjiä, niin kyllä tässä pitää lähteä hakemaan kumppaneita maakunnasta. Lihan jalostusasteen kasvattaminen on erittäin tärkeää, sillä lihan perustuottajalle jää mopen osa, Pekka Mansikkasalo sanoo.

Palkinnoksi vuoden maatilayrittäjät saivat 2000 euroa omaan virkistäytymiseen käytettäväksi ja kunniakirjan.