Digitaaliset valotaulut jatkavat yleistymistään

Digitaaliset valomainostaulut ovat yleistyneet viime vuosina rajusti. Esimerkiksi Oulussa meno on äitynyt jo niin villiksi, että lupaehtojen kiristämistä on jouduttu harkitsemaan. Meri-Lapissa digitaalisia valotauluja on vielä suhteellisen vähän, mutta tulevaisuudessa niiden määrän odotetaan lisääntyvän.

Kotimaa
Valomainos kaupan edustalla Haukiputaalla
Yle

Kirkkaana loistava jättimäinen valotaulu seisoo tien varressa. Taulussa pyörivät mainokset vaihtuvat tiuhaan ja värjäävät lumen välillä punaisella, välillä sinisellä hohteella. Kyseessä on digitaalinen valomainostaulu, joka komistaa entistä useammin teiden varsia tai kauppakeskusten pihoja.

Kemin kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Grönvallin mukaan Kemissä valotaulujen määrä on pysynyt vielä suhteellisen pienenä verrattuna isompiin kaupunkeihin.

– Katualueilla niitä taitaa olla noin puolenkymmentä kappaletta ja nyt on sitten ilmestynyt muutama taulu myös yritysten parkkipaikoille, kertoo Grönvall.

Sijoituspaikka täytyy miettiä tarkkaan

Digitaalisten valotaulujen sijoittelussa täytyy ottaa huomioon niin liikenneturvallisuus kuin niiden aiheuttamat kaupunkikuvalliset muutokset. Kirkkaat, nopeasti vaihtuvat mainokset kiinnittävät helposti tienkäyttäjien huomion ja voivat aiheuttaa jopa vaaratilanteita. Myöskään liikenteellisiä näköesteitä ne eivät saa muodostaa.

– Käytännössä se vaatii rakennus- tai toimenpideluvan ja jos se sijoittuu kaupungin katualueelle, niin se vaatii sijoitusluvan. Rakennustarkastaja pyytää kadunpitäjältä lausunnon ja samalla myös katsotaan tätä kaupunkikuvallista puolta, jossa asemakaava-arkkitehti sanoo oman painavan sanansa, selittää Grönvall lupaprosessia.

Taulujen toimittajat ilmoittavat hakemuksessa, mihin he haluaisivat taulun sijoittaa. Meidän pitää sitten arvioida, kuinka hyvin se siihen paikkaan soveltuu. Kaupunkikeskuksessa on muutamia sellaisia paikkoja, mistä ne on jouduttu kieltämään.

Saija Alakare

Grönvallin mukaan digitaalisten valotaulujen sijoittelussa liikenneturvallisuus on pääasia. Sijoituspaikkoja tarkastellaan silti myös kaupunkikuvallisten muutosten vuoksi. Kemin kaupungin kaavoitusarkkitehti Saija Alakare kertoo, että esimerkiksi arvokkaiden kiinteistöjen tuntumaan ne eivät sovellu.

– Taulujen toimittajat ilmoittavat hakemuksessa, mihin he haluaisivat taulun sijoittaa. Meidän pitää sitten arvioida, kuinka hyvin se siihen paikkaan soveltuu. Kaupunkikeskuksessa on muutamia sellaisia paikkoja, mistä ne on jouduttu kieltämään, kertoo Alakare.

Ei pelkkä fyysinen rakenne

Digitaaliset valomainokset muuttavat kaupunkikuvaa monellakin tapaa. Kirkkaat ja värikkäät mainokset vaihtuvat tiuhaan ja valosaaste voi häiritä lähitalojen asukkaita. Onpa muutamassa isommassa kaupungissa valotaulujen suuntausta jouduttu jopa muuttamaan, kun tauluista lähtevä valo on pitänyt asukkaita hereillä.

– Niissä valotauluissa se mainonta vaihtuu jatkuvasti. Se on sellainen muuttuva elementti kaupunkikuvassa, selittää kaavoitusarkkitehti Alakare.

Valotaulujen määrän odotetaan lisääntyvän myös Meri-Lapissa

Vaikka valotaulujen määrä Meri-Lapissa onkin pysynyt vielä varsin maltillisena, voidaan niiden määrän olettaa lisääntyvän katukuvassa tulevaisuudessa. Tätä mieltä on myös Kemin kaupungin yhdyskuntapäällikkö Grönvall.

– Kemi on sen verran pieni kaupunki, että tullaan vähän perässä. Ei kuitenkaan tarvitse mennä kuin Ouluun, niin niitä on jo todella paljon ja isoimmissa kaupungeissa vielä tietenkin enemmän. Varmasti ne tulevat tälläkin alueella lisääntymään, miettii Grönvall.

Aleksi Pohjola