Väkivalta on tyypillistä huostaan otettujen tyttöjen elämässä

Huostaan otetuilla tytöillä on vaikeuksia tunnistaa kokemaansa väkivaltaa. Erityisesti henkinen ja seksuaalinen väkivalta saatetaan kokea normaaliksi.

Kotimaa
Epätarkka kuva tytöstä.
Yle

Oulun yliopiston nais- ja sukupuolentutkimus on mukana EU-projektissa, jossa selvitetään huostaan otettujen tyttöjen kokemaa väkivaltaa. Suomen ohella Empowering Care –projektissa ovat mukana Katalonia, Italia, Kypros ja Bulgaria. Projektitutkija Helena Parkkilan mukaan väkivalta on tyypillistä suomalaisten huostaan otettujen tyttöjen elämässä, mutta yksi erityispiirre nousi esiin verrattuna muihin maihin.

– Tyttöjen itse tekemä väkivalta löytyi aivan selvänä erityispiirteenä Suomen aineistosta. Väkivallan kohteena on ikätovereita, esimerkiksi kavereita tai poikakavereita. Tällaista ei esiintynyt muiden partnereiden aineistossa.

Tutkijan mukaan tyttöjen väkivaltaisuus kertoo sekä uusien, negatiivisten roolien omaksumisesta että väkivallan normalisoitumisesta.

Tietoa ja työkaluja

Projektilla on kaksi päätavoitetta: lisätä tyttöjen tietoisuutta väkivallan eri muodoista sekä antaa heille keinoja suojautua siltä. Erityisesti henkisen ja seksuaalisen väkivallan tunnistaminen on vaikeaa. Yksilöhaastatteluiden pohjalta laaditaan koulutusta sekä nuorille että heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille.

– Suurin huolenaihe on se, etteivät tytöt tunnista väkivaltaa. Täytyy siis aloittaa siitä, että annetaan tietoa, millaista väkivalta voi olla ja millaisissa eri muodoissa sitä voi esiintyä, Parkkila kuvailee.

Väkivallan seuraukset voivat olla kauaskantoisia.

– Totta kai se on hyvin yksilöllistä, miten väkivalta vaikuttaa kehenkin, mutta tyypillisiä piirteitä ovat perusluottamuksen menettäminen, ruumiinkuvan vääristyminen sekä vaikeus ylläpitää tyypillisiä ihmissuhteita ilman vääristyneitä ihmissuhdemalleja.

Tutkimusaineiston perusteella laaditaan parhaillaan voimavarakoulutusta, joka toteutetaan toukokuussa. Sen jälkeen alan ammattilaisille laaditaan käsikirja ja verkkokurssi. Kaksivuotista Empowering Care –projektia rahoittaa Euroopan komission Daphne III –ohjelma.