1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Kevättulvasta uhkaa tulla poikkeuksellisen vaikea

Ähtävänjoen hyydeongelma on hellittänyt, minkä vuoksi juoksutuksia järvistä on voitu lisätä. Kevättulvasta voi tulla vesistöalueella poikkeuksellisen suuri, jos järviä ei saada juoksutuksien avulla selvästi alemmaksi.

luonto

Ähtävänjoen hyydetilanne näyttää rauhoittuneen, ja juoksutuksia Lappajärvestä ja Evijärvestä on ryhdytty vähitellen lisäämään. Ähtävänjoki on saanut nyt pääosin jääpeitteen, ja lämmennyt sää hidastaa joen hyytymistä.

Juoksutusten lisääminen on välttämätöntä, koska vesistöalueen järvet ovat hyvin korkealla. Tulevan kevään tulvasta voi tulla poikkeuksellisen vaikea, jos järviä ei saada laskemaan selvästi alemmaksi. ELY-keskuksen mukaan ajankohdan keskiarvoon verrattuna Lappajärvi on nyt yli 70 senttiä korkeammalla ja Evijärvi 15 senttiä korkeammalla.

Ähtävänjoen hyydetulvariskiä pienennettiin tammikuussa merkittävästi juoksutuksia pienentämällä ja hyydepuomien avulla. Räjäytyksiin on täytynyt turvautua edellisvuosia vähemmän. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan muissa vesistöissä on ollut tänä talvena selvästi normaalia enemmän hyydettä ja hyyteentorjuntatöitä.

Lue seuraavaksi