Pieniä tuulivoimalahankkeita ELY-keskuksissa ruuhkaan asti

Tuulivoimahankkeet ruuhkautuvat rannikon ELY-keskuksissa. Tuulivoimayhtiöt ovat toimittaneet ELY-keskuksiin viime vuonna poikkeuksellisen paljon alle 10 voimalan hankkeita käsiteltäväksi. Yhtiöt pyrkivät pienemmillä hankkeilla välttämään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, säästämään suunnittelukuluissa ja nopeuttamaan voimaloiden valmistumista. Voimayhtiöitä houkuttelee tuulivoimalle maksettava korotettu sähkön tuotantotuki. Suurimpien voimaloiden tuet nousivat viime vuonna miljooniin euroihin.

Kotimaa
Kaksi tuulivoimalaa
Yle

Tuulivoimahankkeita on nyt rutkasti käsittelyssä Ely-keskuksissa. Poikkeuksellisen ahkerasti voimayhtiöt ovat kehitelleet pienehköjä, alle kymmenen voimalan puistoja. Hankkeita tuli ELY-keskusten käsittelyyn yli 40 kappaletta. Suurin ruuhka on osunut rannikolle, Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksiin. Yksin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on käsittelyssä pitkästi toistakymmentä hanketta viime vuodelta. Kiirettä pitää, kertoo kehityspäällikkö Riitta Kankaanpää-Waltermann.

– Kyllähän tämä on ollut hurja ruljanssi meille. Me saimme monisteriöltä lisärahoitusta, jolla puramme ruuhkaa tämän vuoden. Mutta kyllä tämä jatkuu vielä aika hurjana.

Aikaa ja rahaa säästyy

Supistettuja tuulipuistoja kehittäneet yhtiöt hakevat ELY-keskuksilta vapautusta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Se on uuden asetuksen mukaan mahdollista, mikäli myllyjä on puistossa yhdeksän tai vähemmän ja niiden teho jää alle 30 megawatin.

Juuri näitä hankkeita käsittelyyn on tulvinut. Rannikon kolmeen ELY-keskukseen juuri näitä hankkeita tuli viime vuonna yhteensä 30. Pienten puistojen kehittelyllä tuulivoimahankkeiden kehittelijät haluavat välttää ympäristövaikutusten arvioinnista syntyviä kustannuksia.

– Yva-menettelyyn päätyvät hankkeet maksavat kolme kertaa sen, mitä pelkän kaavoituksen kautta toteutettavat, sanoo lupajohtaja Egon Nordström O2 Finland -yhtiöstä.

Yvan läpikäyminen maksaa eri yhtiöiden kertoman mukaan sadantuhannen euron molemmin puolin. Mutta prosessin välttäminen nopeuttaa tuulipuiston valmistelua puolesta vuodesta vuoteen. Ja nyt monella on kiire.

Tuulivoiman korotettu sähkön syöttötariffi loppuu vuoden 2015 jälkeen. Tariffi tuottaa noin 700 000 euroa tukea myllyä kohti vuodessa. Suurin tuki nousi yli 5 miljoonan euron. Syöttötariffitukea sai viime vuonna 33 tuulivoimayhtiötä yhteensä yli 30 miljoonaa euroa.