Ei asuntoluottoa tyhjätaskuille – valtio hyötyy jopa 100 miljoonaa

Kotitalouksien asuntolainojen enimmäiskokoa rajoittava lainakatto saattaa helpottaa valtion säästötaakkaa. PTT:n toimitusjohtaja Pasi Holm uskoo asuntolainakaton hillitsevän valtion korkomenoja tulevaisuudessa ja antavan hallitukselle jopa mahdollisuuden hieman tinkiä tulevista säästötoimista.

Kuluttajien suojelemisen ohessa – tai jopa sitä enemmän – asuntolainojen enimmäismäärien rajoittamisella on myös valtion taloudenhoitoon liittyvä tehtävä: se lisää Suomen luotettavuutta valtionlainamarkkinoilla.

Pellervon taloustutkimuksen toimitusjohtaja Pasi Holm arvioi lainakaton tuovan valtiontalouteen pelivaraa jopa sata miljoonaa euroa.

– Tämä asuntolainojen velkakatto, ehkä se pienentää sopeuttamistarvetta 50–100 miljoonalla eurolla, Holm arvioi.

Holm kuitenkin korostaa, että lainakatto on rakenneongelmiin ja säästövaatimuksiin nähden pieni toimi.  

– Itse olen arvioinut, että ehkä hallitus tekisi nyt noin puolentoista miljardin sopeuttamistoimet, Holm toteaa.

Karkeasti yksinkertaistaen lainakatto lisää luottamusta, sillä se vähentää valtion, eli käytännössä veronmaksajien maksettavaksi kaatuvan pankkikriisin todennäköisyyttä tilanteessa, jossa useat asuntovelalliset eivät kykene hoitamaan luottojaan.

Myös valtiovarainministeriö on todennut, että lainakaton tarkoituksena on ehkäistä erityisesti asuntomarkkinoiden mahdollisesta ylikuumenemisesta aiheutuvia kokonaistaloudellisia riskejä.

Toisaalta rahoitusehtojen tiukentaminen saattaa heikentää talouskasvua ja sitä kautta pienentää valtion tuloja. 

Lainakaton kaltaisten toimien käyttöönottoon on Suomea patistellut muun muassa Kansainvälinen valuuttarahasto IMF.