Kokkola selvittää vanhusten ruokaongelmat

Vanhusten veriarvot ovat jääneet alle viitearvojen, ja syyksi on epäilty laitosruokaa. Perustettu työryhmä selvittää, voidaanko esimerkiksi palvelutaloihin perustaa valmistuskeittiöitä.

Kotimaa
Ruokapöydässä
YLE Lahti

Kokkolan sosiaali-ja terveyslautakunta perusti virka- ja luottamusmiehistä koostuvan työryhmän selvittämään vanhusten laitosruokailussa ilmenneitä ongelmia. Lautakunta otti asiaan kiireellisenä listalleen, myös työryhmältä odotetaan tuloksia pikaisesti.

Asia nousi esille viime viikolla, kun Yle kertoi asiasta. Puutteet havaittiin kuitenkin jo vuonna 2012 tehdyissä terveystarkastuksissa. Vanhusten hemoglobiini, B12-vitamiini- ja folaattiarvoissa oli huomattavia puutteita kantakaupungin ja Kruunupyyn alueilla. Sen sijaan Lohtajalla, Kälviällä ja Ullavassa ei ongelmia ollut, liitoskuntien palvelutaloissa ruoka tehdään omassa laitoskeittiössä.

Lautakunta nimesi työryhmään lautakunnan ja vanhusneuvoston edustajia, kaupungin ruokapalvelupäällikön ja vanhustyön palvelujohtajan. Työhön ottaa osaa myös asukas- ja omaisraati.

Työryhmän tulee muun muassa selvittää, voidaanko palvelutalojen keittiöitä käyttää ruuan valmistukseen ja voidaanko palvelutaloihin perustaa ruuan valmistuskeittiöitä. Lisäksi työryhmä pohtii yksityisten yrittäjien ja vanhuspalveluiden mahdollisuuksia tuottaa ruokaa yhteisprojektein ja millä muilla tavoin ruuan laatua voidaan parantaa.

Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin lautakunnan puheenjohtaja Roy Sabel (sd.), varapuheenjohtajaksi Johanna Paloranta (kesk.) ja jäseniksi johtavien viranhaltijoiden lisäksi Aimo Maijala (kesk.), Pekka Nurmi (kok.) ja Pirjo Paananen (vihr.).