1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Kaavoituksen hitaus voi viedä matkailuinvestointeja Sotkamosta

Holiday Club Resorts'in toimitusjohtaja Vesa Tengmanin mukaan kaavoituksen hitaus uhkaa Sotkamon Katinkultaan suunniteltujen investointien toteutumista. Sotkamon kunnan kaavoittajan mukaan hidastelusta ei ole kysymys. 

Kotimaan uutiset
Vuokatin laskettelurinnettä lumetetaan
Kalle Heikkinen / Yle

Sotkamon suurin matkailuyrittäjä arvostelee kaavoituksen hitautta.

Katinkullan omistajayhtiön, Holiday Club Resorts'in toimitusjohtaja Vesa Tengmanin mukaan kaavoituksen hitaus uhkaa Katinkultaan suunniteltujen investointien toteutumista.

Näyttää, että investoimme enemmän muualle, kunnes Sotkamossa kaavat on saatu lainvoimaiseksi.

Vesa Tengman

Katinkultaan on investoitu viimeisen 16 vuoden aikana lähes 100 miljoonaa euroa. Tahti ei ole hiipumassa, mikäli kaava-asiat saadaan järjestymään, sanoo Tengman.

- Meillä riittää tällä hetkellä Sotkamo-Vuokatti -alueella lainvoimaisisa kaavoja noin kahden vuoden investointitahdin verran. Meillä on kyllä maaomaisuutta, mutta ei ole valmiita kaavoja.

Tengman korostaa, että yhteistyö kaava-asioissa on Sotkamossa sujunut aiemmin hyvin, mutta kaavoitus ei ole viime aikoina pysynyt samassa tahdissa kuin investointihalut.

- Jos ei kaavoja saada aikaan, niin aika todennäköiseltä näyttää, että investoimme enemmän muualle, kunnes Sotkamossa kaavat on saatu lainvoimaiseksi.

Tengman korostaa, että vaikka Holiday Club Resorts'in suurimmat investoinnit ovat Vuokatissa, yhtiö on turvannut kasvun kaavaongelmista huolimatta.

- Meillä on ympäri Suomea yli 100 000 kerrosneliömetriä lainvoimaisia kaavoja. Meillä on vaihtoehtoina Kuusamo, Saimaa ja monet muut paikat.

Kunnassa pitäisi keskittyä positiivisiin asioihin

Tengman ei halua tässä vaiheessa tarkemmin avata Katinkullan suunnitelmia ostamilleen maille.

- Sotkamon matkailu on kehittynyt loistavasti. Sotkamossa on paljon loistavia asioita: rinteet, urheiluopisto, Superparkki, Katinkulta.

Tengmanin mukaan kunnan tulisi keskittyä kehittämään positiivisia asioita ja luomaan toimintaympäristöä siellä toimiville yrityksille.

- Toivon, että siellä paikallisesti sekä virkamiehet että poliitikot näkisivät tämän tilanteen nyt niin, että pitäisi ainakin positiivisia asioita viedä eteenpäin. Jos on jotain näkemyseroja, ne eivät saisi häiritä tätä positiivista kehitystä.

Kaavoittaja kiistää hidastelun

Sotkamon kunnan kaavoittaja Juha Kaarresvirran mukaan hidastelusta ei ole kyse. Hänen mukaansa Katinkullan alueella on edelleen alueita, joille voisi nykyisen yleiskaavan pohjalta laatia asemakaavan.

Se ei vaan voi mennä niin, että joku yritys ostaa maata paikasta A ja saa sinne automaattisesti ja välittömästi sellaisen kaavan kuin haluaa.

Juha Kaarresvirta

- Heidän intressinsä eivät ole kohdistuneet tällaisille alueille, vaan lähinnä asemakaavassa osoitetuille virkistysalueille.

Kaarresvirran mukaan kaavoituksen tulee perustua aina lainvoimaiseen yleiskaavaan.

- Se ei vaan voi mennä niin, että joku yritys ostaa maata paikasta A ja saa sinne automaattisesti ja välittömästi sellaisen kaavan kuin haluaa. Jos se alue ei ole yleiskaavoitettu yrityksen haluamaan käyttötarkoitukseen, niin asemakaavan laatimiseen ei yleiskaavan puitteissa ole edellytyksiä.

Kaavamuutokset ovat kyllä mahdollisia, mutta ne ottavat aikaa enemmän.

- Jos halutaan asemakaavoittaa sellaisia alueita, joille ei ole lainsäädännön tai voimassaolevan yleiskaavan puitteissa edellytyksiä, kaavoitus on luonnollisesti huomattavasti hitaampaa, sanoo Kaarresvirta.

Valitukset hidastavat kaavoitusta

Nopeasti kehittyvän Vuokatin alueen yleiskaavan ajantasaistamisesta päätettiin vuosi sitten. Tavoitteenasettelutyö, eli se mitä Vuokatin alueelle halutaan tulevaisuudessa, on tarkoitus saada valmiiksi tänä vuonna. Työ on vasta lähtökuopissa, sanoo Kaarresvirta.

- Sieltä kautta se lähtee. Mutta yleiskaava vie aina aikaa, ja ehkä tässä vaiheessa on aikaista sanoa, että se olisi hirveästi hidastunut.

Kaavoitus on hidasta muun muassa mahdollisten valitusten vuoksi. Sotkamossa on viime vuosina jokaisesta Vuokatin alueen kaavasta valitettu.

Lue seuraavaksi