Kunnat etsivät keinoja vähentää koulukyytien kustannuksia – koululaisen päivä saattaa pidentyä

Kunnilla menee tällä hetkellä yli 170 miljoonaa euroa vuodessa koulukuljetuksiin. Kuljetuskustannuksia nostaa muun muassa polttoaineen hinta, mutta ongelmia aiheuttaa myös  julkisen liikenteen karsiminen ja varsinkin pienemmillä paikkakunnilla kilpailun puute.

Kotimaa
Koululainen kirjoittamassa vihkoon.
Yle

Kajaanin kaupungin peruskoululaisista kuljetusoppilaita on 20 prosenttia. Viime vuonna koulukuljetus maksoi kaupungille 1 246 000 euroa eli 1 685 euroa kuljetusoppilasta kohden. Koulukuljetusta tarvitsevien oppilaiden määrä kasvoi muutama vuosi sitten, kun kouluja lakkautettiin.

Kajaanin kaupungin perusopetuksen tulosalueen johtaja Martti Niemi kertoo, että koulukuljetusten kustannusten nousua on saatu tasattua, kun kaupunkiin palkattiin henkilöliikenteen asiantuntija. Tehokkuuden lisääminen ja säästöt voivat kuitenkin vaikuttaa kuljetusoppilaiden päivän pituuteen.

- Kyllähän se väistämättä jonkun verran vaikuttaa. Kävelymatkoja kuljetusten lähtöpaikkaan eli bussipysäkille tulee lisää. Ja kun pyritään siihen, että ne autot olisivat täynnä, niin ne saattaa kiertää vähän pidemmmän reitin.

Eka- ja tokaluokkalaisen koulumatka saa lain mukaan kestää kaksi ja puoli tuntia päivässä ja isommilla koululaisilla kolme tuntia. Martti Niemen mukaan tätä rajaa lähellä ei Kajaanissa olla.

- Mutta tietysti on se myönnettävä, että joillakin se kuljetusaika on kyllä päivän aikana aika pitkä.

Koulukuljetusten kustannukset kasvavat joka vuosi

Koulukuljetusten aiheuttamat kustannukset ovat Kuntaliiton mukaan nousseet viime vuosina keskimäärin yli viiden prosentin vuosivauhtia. Tällä hetkellä koulukuljetuksiin menee kunnilta yli 170 miljoonaa euroa vuodessa. Viimeisin tarkka luku on parin vuoden takaa, jolloin koulukyyditykset veivät lähes 172 miljoonaa euroa.

Kuntaliiton ja kuntien yhdessä ylläpitämän vertailutietokannan mukaan mukaan pienimmissä kunnissa koulukyyditys vie jopa 5,4 prosentin siivun kaikista perusopetuksen kustannuksista.

Kuntaliitto teki viime kuussa kunnille kyselyn, jonka perusteella kustannukset ovat vain jatkaneet nousuaan. Kunnissa yritetäänkin löytää keinoja säästää koulukyydityksissä. Yleisimpiä keinoja on muun muassa muuttaa reittejä siten, että autot olisivat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Myös hintaneuvotteluihin ja kilpailuttamiseen panostetaan paremmin. Lisäksi yritetään sovittaa aikatauluja entistä sujuvammin koulujen lukujärjestysten kanssa ja julkista liikennettä yritetään käyttää hyödyksi siellä missä voidaan.

Suurimpina ongelmina Kuntaliiton kyselyyn vastanneet kunnat pitävät kuitenkin juuri joukkoliikenteen karsimista ja yleistä kuljetuskustannusten nousua. Pienemmillä paikkakunnilla vaivaa myös kuljetusyrittäjien puute – todellista tarjouskilpailua ei pääse sen vuoksi syntymään. Paikoin on koettu ongelmaksi myös se, ettei kuljetusyrittäjien kalusto sovi koulukuljetuksiin: autot ovat liian pieniä tai niissä ei ole alkolukkoa.