Oulu pohtii juomavetensä lähteitä

Oulu aloittaa vedenhankinnan arvioinnin, jossa pohditaan myös uusia lisävaihtoehtoja Oulujoen veden käytölle. Nykyisin Oulun kantakaupungin juomavesi tehdään Oulujoen vedestä.

Oulu
Vettä valutetaan hanasta mukiin.
Yle

Oulun kaupunki on käynnistämässä vedenhankinnasta uuden selvityksen. Tulevaisuudessa oululaisten raakavettä voitaisiin hankkia Oulujoen lisäksi Yli-Iin ympäristöstä, Viinivaarasta tai Ahmakankaalta. Pintavettä harkitaan juoksutettavaksi muun muassa Iijoesta.

Vaasan hallinto-oikeus on omissa ratkaisuissaan aiemmin kehottanut Oulua selvittämään, kuinka kaupuingin vedenhankinta voitaisiin turvata nykystä useammasta lähteestä.

Kanta-Oulu saa veden Oulujoesta

Nykyisin Oulun juomavesi tehdään Oulujoen vedestä. Arvioiden mukaan se ei kuitenkaan riitä enää jatkossa.

Kanta-Oulu kuuluu ainoana suurena vesilaitoksena Suomessa alhaiseen varmuusluokkaan. Valmiuslaki velvoittaa kuntia varmistamaan vedenhankinnan myös poikkeustilanteissa ja vesilaitosten pitäisi varmistaa vedenhankinta kahdesta eri vesilähteestä.

Oulun kaupunginhallitus pohtii tänään vedenhankinnan vaihtoehtoja. Esillä on myös niin sanotun monitavoitearvioinnin teettäminen. Siinä olisi tarkoitus selvittää muun muassa vedenhankintaan liittyviä sosiaalisia vaikutuksia. Oulussa suunnitelmat vedenhankinnan aloittamisesta erityisesti Viinivaaran alueelta ovat aiheuttaneet paljon kiistaa.