Tuberkuloosin seulontaa laajennetaan kaikkiin riskimaista tuleviin

Tuberkuloositarkastus koskisi Itä-Euroopasta, Aasiasta, Afrikasta ja Etelä-Amerikasta Suomeen pidemmäksi aikaa tulevia maahanmuuttajia ja opiskelijoita. Uusi ohje on valmisteilla sosiaali- ja terveysministeriössä.

Kotimaa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) suunnittelee tuberkuloosin testauksen laajentamista kaikkiin, jotka tulevat pidemmäksi aikaa Suomeen maista, joissa on paljon tuberkuloosia.

Tällä hetkellä tuberkuloosia seulotaan riskimaista tulevilta pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta.

Suomessa tuberkuloosin esiintyvyys on noin viisi tapausta 100 000:ta asukasta kohti. Riskimaiksi täällä luokitellaan ne, joissa esiintyvyys on vähintään kymmenkertainen Suomeen verrattuna.

– Käytännössä siis Itä-Euroopan, Aasian, Afrikan maat ja Etelä-Amerikka kuuluvat korkean ilmaantuvuuden maihin, sanoo laboratoriopäällikkö Hanna Soini Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

Maahan tulevilla pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla on mahdollisuus osallistua pian Suomeen saapumisen jälkeen tuberkuloositarkastukseen.

– Heiltä otetaan keuhkoröntgenkuva ja tehdään lääkärintarkastus, jossa katsotaan, onko heillä tuberkuloosiin viittaavia oireita. Vaikka oireita ei olisi, heille neuvotaan, miten hoitoon hakeudutaan nopeasti, jos oireita ilmaantuu, Soini kertoo.

Turisteja ei testata

Tarkempia suunnitelmia tuberkuloosiseulonnan laajentamisesta tai kustannuksista ei vielä ole.

– Kevään aikana saadaan esitys siitä, minkälaisille ihmisryhmille ja millaista oleskelua varten testausta voitaisiin laajentaa, sanoo ylilääkäri Taneli Puumalainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Tavoite on, että STM saa tuberkuloosin testausta koskevan ohjeen valmiiksi kevään aikana.

– Keskeiset ihmisryhmät ovat varmasti korkean tuberkuloosiriskin maista tänne muuttavat ja pidemmäksi aikaa tulevat opiskelijat. Turistien testaamista ei suunnitella.

Ohjeen valmistuttua testauksen laajentamisesta päättävät kunnat ja oppilaitokset.

Tuberkuloositarkastus on nyt ja myös jatkossa vapaaehtoinen. Sitä, kuinka suuri osa nyt seulonnan piirissä olevissa tarkastukseen tulee, selvitetään parhaillaan.

Vaarallinen erityisesti pikkulapsille

Tuberkuloosi on THL:n Hanna Soinin mukaan hyvin vakava tartuntatauti. Tyypillisesti se esiintyy keuhkoissa, jolloin se voi tarttua muihinkin. Muualla kuin keuhkoissa oleva tuberkuloosi ei tartu, Soini sanoo.

Altistuminen tuberkuloosille ei aina johda sairastumiseen, hän muistuttaa. Bakteerille altistuneista noin kolmannes saa tartunnan, joka voi olla elimistössä piilevänä pitkään. Vain noin kymmenen prosenttia tartunnan saaneista sairastuu tuberkuloosiin.

– Alle 5-vuotiaille lapsille tuberkuloosille altistuminen on kuitenkin vaarallista, sillä tartunta etenee taudiksi yleensä hyvin nopeasti ja se voi aiheuttaa erittäin vaikeita tautimuotoja.

Rokotteesta ei aikuiselle hyötyä

Tuberkuloosia hoidetaan pitkällä, vähintään kuusi kuukautta kestävällä lääkekuurilla. Tautiin on olemassa myös rokote, mutta sitä ei vuoden 2006 jälkeen enää ole annettu kaikille vastasyntyneille.

– BCG-rokote valitettavasti suojaa vain ihan pieniä lapsia taudin vaikeilta muodoilta. Se pitää antaa heti vastasyntyneenä, ennen kuin lapsi altistuu ympäristön mykobakteereille, jotka ovat tuberkuloosibakteerin harmittomia sukulaisia. Valitettavasti aikuiselle lapsenakaan saadusta rokotteesta ei ole hyötyä, Soini sanoo.

BCG-rokotteella voi olla myös sivuvaikutuksia, joiden haitat ovat suuremmat kuin hyödyt, kun tuberkuloosia on Suomessa kantaväestöllä vain vähän, Soini sanoo.

Rokote annetaankin Suomessa nykyisin vain vastasyntyneille, joilla on suurempi riski sairastua tuberkuloosiin. Heitä ovat esimerkiksi lapset, joiden vanhemmista toinen tai molemmat ovat kotoisin riskimaista.