1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tiedekunnat

Lapin yliopisto haluaa kertoa enemmän tutkimuksistaan

Lapin yliopisto kehittää tiedekuntien tutkimusviestintää. Tavoitteena on kehittää Lapin yliopiston internet-sivuista tiedeviestinnän kokonaisuus, joka tarjoaa entistä laajemmin ajantasaista tietoa tutkimuksesta sekä tutkimukseen perustuvia aineksia yhteiskunnalliseen keskusteluun.

tiedekunnat
Lapin yliopisto
Yle / Tapio Nykänen

Pilottina kehittämistyössä on yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Tiedeviestinnän suunnittelusta vastaa yliopiston viestintäpalvelut. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa tiedeviestintää kehittää pilottina tutkijatohtori, toimittaja Tapio Nykänen. Käytäntöä laajennetaan ja vakiinnutetaan myöhemmin yliopiston kaikkiin tiedekuntiin. Nykäsen yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta toimittamat artikkelit ovat haastatteluihin tai muuhun tiedonhankintaan perustuvia kokonaisuuksia – eivät siis tiedotteita tai päivittäisuutisia – ja niitä julkaistaan kaksi tai kolme kuukaudessa.

Artikkelit julkaistaan yliopiston nettisivuilla eri kohdissa: pääsivun uutisissa, tutkimusuutisissa ja tiedekunnan omilla sivuilla. Artikkelit on profiloitu kolmeen alueeseen. Kasvo-artikkeli nostaa esille Lapin yliopiston tutkimuksen ja opetuksen monipuolisuutta yksittäisten tutkijoiden ja opettajien kautta kerrottuina tarinoina. Teema-artikkeli nostaa esille yksittäistä tutkijaa laajemman tutkimusteeman, johon tutkija tai tutkimus kiinnittyy. Artikkelissa voi olla haastateltavina useitakin saman teeman tutkijoita. Teema voi liittyä Lappiin ja pohjoisuuteen, mutta yhtä lailla myös muuhun tiedekunnassa tehtävään tutkimustyöhön. Tiedekunnan linjauksia -artikkeli nostaa esille tiedekunnan tutkimukseen ja opetukseen liittyviä merkittäviä hallinnollisia ratkaisuja tai uutisia. Osio ei sisällä päivittäistä tiedottamista kuten esimerkiksi nimityksiä tai julkaisuja, joista vastaa entiseen tapaan yliopiston viestintäpalvelut.

Blogit uusiksi

Lapin yliopisto on uudistanut myös henkilökunnan kirjoittamien blogien esillepanoa. Blogeissa tarkastellaan ja pohditaan maailmaa monesta eri näkökulmasta ja ne on ryhmitelty neljää kategoriaan.

Laajakulmassa käsitellään Lapin yliopiston hallintoon ja kehittämiseen liittyviä asioita sekä yleisiä yliopistomaailmaan liittyviä ilmiöitä. Tiedekirnu nostaa esille Lapin yliopiston tutkimusta ja opetusta, kommentoi yhteiskunnallisia ilmiöitä ja tapahtumia eri tieteenalojen näkökulmista sekä pohtii opetuksen periaatteita ja menetelmiä. Taidekammi nostaa esille Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan henkilökunnan moniammatillista identiteettiä, johon liittyvät tutkimus, opetus ja työ taiteilijana. Lisäksi blogissa kommentoidaan yleisellä tasolla taiteen tutkimusta, taidemaailman ilmiöitä ja taiteilijan työtä. Opiskelijaelämää -blogissa Lapin yliopiston opiskelijat kertovat omasta näkökulmastaan, millaista on opiskelijaelämä Lapissa.

Lue seuraavaksi