Hyppää sisältöön

Nuorisobarometri: Nuoria ei kiinnosta politiikka

Kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on vähäistä suomalaisen nuorison keskuudessa. Nuorisobarometrin mukaan suomalainen nykynuori on haluton äänestämään ja toimimaan järjestöissä, eivätkä tätä kiinnosta poliittiset aatteet ja ideologiat. Sen sijaan nykynuoriso arvostaa yksilöllisyyttä vaikuttamisessa.

Suomalaista nuorta ei äänestäminen tai yhteiskunnallinen vaikuttaminen erityisesti kiinnosta. Tällaista kuvaa maan nuorisosta maalaa tänään tiistaina julkaistava nuorisobarometri, joka kartoittaa suomalaisten 15–29-vuotiaiden yhteiskunnallista vaikuttamista ja osallistumista.

Kyselytutkimuksessa kokonaan äänestämättä jättävien nuorten suhteellinen osuus oli kasvanut. Äänestämättömyyden syyksi nuoret kertoivat entistä useammin sen, ettei äänestämisestä koeta olevan mitään hyötyä itselle. Lisäksi nuoret kertoivat itselle sopivan ehdokkaan löytämisen olevan vaikeaa.

- Äänestämättömyys ei näyttäydy aktiivisena poliittisena valintana, vaan pikemminkin vaalipassiivisuutena tai kohtaamattomuutena oman elämäntilanteen ja puolueiden edustaman toimintatavan välillä, arvioi barometrin toteuttanut Nuorisotutkimusverkoston tilastotutkija Sami Myllyniemi tiedotteessa.

Kuilu arvojen ja käytännön välillä

Tutkimuksessa nuorison käytännön toiminnan ja arvojen välillä havaittiin kuilu. Vaikka nuoria ei innosta poliittinen vaikuttaminen ja järjestötoiminta käytännössä, he vastasivat arvostavansa juuri näitä vaikuttamisen muotoja eniten ajatusten tasolla.

- Nuorten politiikkakäsitystä voi pitää melko perinteisenä. Nuorilla on vahva luottamus poliittiseen järjestelmään, mikä on tullut esiin myös muutamassa aiemmassa kyselytutkimuksessa, Myllyniemi sanoo.

Sen sijaan niin kutsutut vastademokraattiset vaikuttamisen muodot, lailliset tai laittomat, eivät nuorisoa vastausten mukaan juurikaan innosta. Käytännön tasolla nuoret vaikuttavat eniten antamalla palautetta palveluista, allekirjoittamalla aloitteita ja lompakolla äänestämällä.

Yksilöllisyys korostuu

Tutkimuksessa trendiksi on havaittu yksilöllisyyden korostuminen vaikuttamisessa. Vastavuoroisesti aatteiden, vakaumusten ja ideologioiden merkitys on todettu pieneksi nuorison vastauksissa.

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu nuorison arvoja ja asenteita tutkiva julkaisusarja. Vuoden 2013 barometri perustuu yhteensä 1 903 nuoren puhelinhaastatteluun.

.
.