Muualla Suomessa kyläkoulut kylmenevät, Orimattila rakentaa uuden

Järvikunnan kouluun on tulossa vain kolme luokkaa. Kaupunginhallitus päätyi kouluhankkeessa samalle kannalle kuin sivistyslautakunta. Vuosia odotettu ja veivattu koulu on tarkoitus rakentaa Mallusjärven eteläpuolelle.

koulut
Opettaja leimaa sinisen tähtileiman oppilaan aapisvihkoon.
Yle

Orimattilan kaupunginhallitus päätti maanantaina Järvikunnan koulun sijainnista. Päätöstä edelsi yli vuosikymmenen kestänyt poliittinen vääntö koulun sijainnista.

Kaksi orimattilalaiskylää, Karkkula ja Mallusjoki, ovat vetäneet koulua omalle kylälle, toinen Mallusjärven etelärannalle ja toinen pohjoisrannalle. Kaupunginhallitus laittoi väännölle pisteen ja päätti koulun paikaksi Mallusjoen keskustan, Mallusjärven etelärannalla.

Järvikunnan koulusta tulee poikkeuksellisesti pieni kyläkoulu, jossa on vain kolme luokkaa. Kyläkoulun rakentaminen on Suomessa poikkeuksellista, sillä valtakunnallinen linjaus ajaa kouluja suuriin yksiköihin. Orimattilassa ajateltiin toisin.

Kunnallisoikeuden emeritusprofessori ja Orimattilan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aimo Ryynänen sanoo ymmärtävänsä, jos joku kokee koulupäätökset epäjohdonmukaisina.

- Samaan aikaan joudumme lakkauttamaan toisella puolella kaupunkia kolmiluokkaisen koulun. Täytyy muistaa, että uuden koulun paikkaa on vatvottu vuosikausia. Aina on löytynyt uusi paikka, kun on tehty päätös.

Ryynänen muistuttaa, että koulun koon sanelee oppilasmäärä. Suunniteltua suuremmalle koululle sivistyslautakunta ei löytänyt perusteita.

- Päätös saattoi olla osittain kompromissi. Tärkeää on, että koulu saadaan. Järvialueella ei ole yhtä selkeää kyläkeskusta, minkä vuoksi paikasta kehkeytyi ongelma. Täytyy toivoa, että kouluratkaisu edesauttaa alueen kehittymistä, että sinne saadaan uusia asukkaita ja koulun oppilasmäärä on turvattu tulevina vuosina.

Uusi koulu ei poista kuljetustarpeita

Koulun suunnitteluun on varattu määrärahat Orimattilan budjetissa. Suunnittelussa huomioidaan koulun mahdollinen laajentaminen tulevaisuudessa.

Pelkästään Mallusjoen kylällä ei asu riittävästi lapsia kouluun, joten lapsia kuljetetaan kouluun matkojen takaa. Koulukuljetukset rasittavat kaupungin taloutta jatkossakin.

- Alueen lapset ovat kuljetusoppilaita, mikä on ongelma.

Kaupunginhallitus päätti kyläkoulun rakentamisesta yksimielisesti. Myös sivistyslautakunta oli yksimielinen tuodessaan asian hallituksen päätettäväksi.

Viimeisen sanan Järvikunnan koulun rakentamiseen sanoo kaupunginvaltuusto maanantaina 17. helmikuuta.