1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tiede

Tutkijat syynäävät Nasan Mars-luotaimen kuvia: vihjeitä nestemäisestä vedestä?

"Savuavaa asetta" ei vielä ole, tutkijat myöntävät, mutta havaitut pinnanmuodot saattavat olla syntyneet virtaavan veden vaikutuksesta.

Kuva: NASA / JPL-Caltech/Univ. of Arizona

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan Mars-luotain on ottanut punaisesta planeetasta kuvia, joiden perusteella yhdysvaltalaistutkijat uskovat löytäneensä uusia vihjeitä nestemäisen veden mahdollisesta esiintymisestä Marsissa.

Mars Reconnaissance Orbiter -luotaimen kuvissa näkyy tummia, pitkulaisia jälkiä, joita on nähtävissä joillakin planeetan pinnalla olevilla rinteillä lämpötilan noustessa. Tutkijoiden mukaan yksi mahdollinen selitys on, että kyse voisi olla rautasulfaattipitoisesta suolavedestä, joka saattaa virrata pinnalla kausiluontoisesti.

– Meillä ei vieläkään ole savuavan aseen kaltaista todistetta siitä, että näiden valumajälkien taustalla olisi vettä, mutta emme ole varmoja, miten ilmiö voisi esiintyä ilman vettäkään, sanoo jäljet kolme vuotta sitten Nasan luotainkuvista löytänyt tutkija Lujendra Ojha.

Georgian teknologiainstituutin tutkijat ovat analysoineet äskettäin 13:ta aluetta Marsin pinnalla, joissa on havaittavissa vastaavanlaisia jälkiä. Mars-luotaimen CRISM-spektrometrin kuvista etsittiin merkkejä mahdollisista mineraaleista, joita valumat olisivat voineet jättää jälkeensä. Veden tai suolan jälkiä spektristä ei löytynyt, mutta sen sijaan useimmista paikoista löytyi rautapitoisten mineraalien merkkejä enemmän kuin muilta tutkituilta marsilaisrinteiltä.

Tutkijoiden päähypoteesi havaituille pinnanmuodoille on, että ne on aiheuttanut lähellä Marsin pintaa valunut vesi, joka on pysynyt sulana vedessä olevien suolojen ansiosta.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Geophysical Research Letters -sarjassa.