1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tiede

EU sallinee 1507-geenimaissin viljelyn

EU-maat eivät pystyneet päättämään tiistain kokouksessaan geenimaissilajikkeen viljelyn sallimisesta. EU:n komission odotetaan tekevän päätöksen jäsenmaiden puolesta huomenna.

Kuva: Yle

EU-maat eivät pystyneet tiistaina päättämään geenimuunnellun maissilajikkeen, ns. 1507-maissin viljelyluvasta unionin alueella. Suomi, Ruotsi, Espanja, Viro ja Iso-Britannia kannattivat viljelyn sallimista, 19 maata vastusti. Neljä maata, muun muassa Saksa, pidättäytyi ottamasta kantaa.

Vaikka viljelylupaa vastusti suurin osa EU-maista, EU:n äänestyssääntöjen vuoksi sen paremmin kyllä- kuin ei-leirikään ei saanut tarvittavaa tukea. Tulos merkitsee sitä, että päätös geenimaissi 1507:n viljelyn sallimisesta EU:n alueella jää EU:n komission päätettäväksi.

Geenimaissi-1507:n viljelyluvasta on kiistelty vuosia. Maissilajike kehittää myrkkyä, jonka on tarkoitus estää tiettyjen tuholaisten, kuten maissikoisan aiheuttamat tuhot. EU sallii tätä geenimaissia sisältävien tuotteiden tuonnin muun muassa Yhdysvalloista ja Kanadasta, sillä sitä saa unionin alueella käyttää ruuassa ja rehussa. Geenimaissi-1507:ää ei sen sijaan saa tällä hetkellä viljellä EU-maissa.

Ihmiset vastustavat, EU ei ole edistänyt linjauksia

Espanja jätti hakemuksen 1507-maissin viljelyluvasta vuonna 2001. Kaksi lajikkeen kehittänyttä yhtiötä olisi halunnut aloittaa viljelyn Espanjassa. Vuonna 2005 Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA totesi, ettei maissilajike aiheuta vaaraa ihmisille, eläimille eikä ympäristölle.

Ympäristönsuojelijat ovat kyseenalaistaneet viraston arvion useaan otteeseen. Pelkona on, että tuholaiset kehittävät vastustuskyvyn geenimaissin tuottamalle myrkylle. EFSA on kuitenkin pysynyt arviossaan.

Geenimuunnellun maissin viljelyluvan käsittely on edennyt EU:ssa hitaasti, sillä asia on poliittisesti vaikea. Monissa maissa kuluttajat vieroksuvat voimakkaasti geenimuuntelun käyttöä. EU-tuomioistuin pani marraskuussa vauhtia geenimaissi-1507:n viljelyluvan käsittelyyn määräämällä, että lupa pitää ratkaista kolmen kuukauden kuluessa. Määräaika menee umpeen huomenna.

Kansalaisten vastustuksen vuoksi EU ei ole vienyt eteenpäin linjauksia geenimuuntelulle. Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Tonio Borg sanoi tiistaina puoltavansa käytäntöä, että kukin jäsenmaa saisi itse päättää, salliiko se geenimuunneltujen kasvien viljelyn alueellaan.

Suomi on perinteisesti puoltanut geenimuunneltujen kasvien viljelylupia, jos ne eivät Euroopan elintarviketurvallisuusviraston EFSA:n mukaan aiheuta vaaraa ihmisille eivätkä ympäristölle. Geenimaissi-1507:ää ei pystyisi viljelemään Suomessa.

EU-tuomioistuin esti ainoan Suomessa menestyvän kasvin, Amflora-tärkkelysperunan, viljelyn joulukuussa 2013. Tuomioistuimen mielestä EU:n komissio oli ylittänyt valtuutensa perunan viljelyluvasta päättäessään.