1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Talvivaara

SLL: Talvivaara ajautuu konkurssiin, jos ympäristön siivouskulut jäävät yhtiölle – valtio apuun heti

Suomen Luonnonsuojeluliiton teettämän selvityksen mukaan Talvivaaran ympäristön siivouskulut ovat niin suuret, ettei yhtiö tule selviämään niistä saneerauksen jälkeenkään. SLL vaatii ympäristön siivoamisen alottamista välittömästi valtion varoin.

Talvivaara
Talvivaaran tuotantoalue.
Kaivuuaineksen kuljetushihna Talvivaaran tuotantoalueella.Talvivaara

Talvivaara ajautuu konkurssiin, jos ympäristön siivouskulut jäävät yhtiön vastuulle, arvioi Suomen Luonnonsuojeluliiton teettämä raportti.

Talvivaaran kompastuskivet ovat raportin mukaan piilokustannukset, jotka syntyvät ympäristöhaittojen torjunnan vaatimuksista ja ympäristövahinkojen korjaamisesta. Raportin mukaan Talvivaara ei ole elinkelpoinen, jos nämä ulkoisvaikutukset lasketaan mukaan.

Liitto arvioi, että Talvivaaran liikevaihto on suurelta osin perustunut ympäristövastuuttomuuteen ja kustannusten ulkoistamiseen luonnolle, ja lisäksi kriittisten turvallisuustoimien laiminlyöntiin. Jos ulkoisvaikutukset otetaan huomioon velkasaneerauksessa, konkurssi on väistämätön, todetaan raportissa.

Valtion aloitettava puhdistustyöt heti

Raportin mukaan yhtiöllä ei ole edellytyksiä selvitä vesienhallinnan ja vesienpuhdistuksen investoinneista eikä ympäristövaurioiden korjaamisesta ja korvauksista riittävän nopeasti, vaikka se pääsisi velkasaneeraukseen. Liitto vaatii saastuneiden lähialueiden siivouksen aloittamista valtion varoin välittömästi saastuneen alueen leviämisen estämiseksi. Mikäli yhtiö pääsisi jaloilleen, kulut voitaisiin periä myöhemmin takaisin. Jo aiheutettujen tuhojen korjaaminen ja korvaaminen aiheuttaa niin suuria kuluja, että yhtiö tarvitsee varsin suuren lainamäärän päästäkseen edes aloittamaan puhtaalta pöydältä, arvioidaan raportissa.

Liitto toistaa myös jo joulukuussa esille tuomansa väitteen bioliuotuksen vaikeuksista. Raportin mukaan ei riitä, jos tekniset menetelmät saadaan kuntoon, jos bioliuotuksen biologinen menetelmä ei toimi niin kuin on suunniteltu. Ennen kuin metallien talteenottoa voi lisätä kannattavaksi, bioliuotuksen tehon ja nopeuden on kaksinkertaistuttavai. Se vaatii lisää bioliuotusalueita, jotka ovat kalliita.

Raportin mukaan akuutit ympäristöriskit ovat tällä hetkellä kestämättömällä tasolla. Kipsisakka-altaan marraskuussa 2012 tapahtuneen vuodon kaltainen onnettomuus vaurioittaisi laajalti ympäristöä. Koska näin suuren onnettomuuden riski on todellinen, se tulee ottaa huomioon taloudellisessa riskinarvioinnissa. Väitettä perustellaan tiedoilla alueelle varastoitujen vesien määrästä ja muun muassa hätäjuoksutuksista kaivoslouhokseen. Kaivoksen vesienhallinta on pysyvästi kaoottisessa tilassa, eikä sen kuntoon saattamiseen näy mitään realistisia keinoja useaan vuoteen, todetaan raportissa.

Uusia riskejä oikeudesta ja uusista vakuuksista

Raportin kirjoittanut ryhmä kiinnittää huomiota myös kesken oleviin oikeusprosesseihin ja valvonnan tiukkenemiseen, jotka voivat aiheuttaa yllättäviä kustannuksia tai jopa toiminnan keskeyttämisiä. Hallinto-oikeudessa on useita valituksia käsittelyssä. Tyypillisesti ne ovat päättyneet yhtiön kannalta epäedullisesti. Myös valvoja on tiukentanut linjauksiaan, sanotaan raportissa. Toiminnan krooninen epäluotettavuus johtaa lupa- ja valvontaviranomaisten toimien tiukentumiseen koko ajan, mikä aiheuttaa taloudellisia riskejä.

Saneerausmenettelyssä kuluna on otettava huomioon myös kaivoslain vaatima uusi kaivosvakuus, joka asetetaan viimeistään kesällä 2014. Uuden vakuuden on löydyttävä joko pankkitalletuksena, muuna vakuutena tai vakuutuksena. On vaikea nähdä, miten tällaista vakuutusta tai vakuutta voisi kukaan antaa markkinaehtoisesti, todetaan raportissa.

Suomen luonnonsuojeluliitto pyysi raportin Talvivaaran tilanteesta kuudelta luonnontieteiden asiantuntijalta. Raportti pohjautuu julkisuudessa olleisiin tietoihin. Pertti Sundqvistin, Heli Jutilan, Helvi Heinonen-Tanskin, Heikki Simolan, Jakke Mäkelän ja Juha V. Mentun muodostamalla kirjoittajaryhmällä on vahvat sidokset Suomen luonnosuojeluliittoon.

Suomen Luonnonsuojeluliitto on vaatinut jo aiemmin (siirryt toiseen palveluun) kaivoksen hallittua alasajoa.

Yle Kainuu ei saanut yrityksistä huolimatta Talvivaaran kaivokselta kommenttia asiaan.

Lue seuraavaksi