Keskipohjalaiskoululaiset: Oppilaan ääni kuuluu aiempaa paremmin

Laajan kouluterveyskyselyn mukaan keskipohjalaisnuorten elämäntavat ovat kohentuneet. Koulussa viihdytään aiempaa paremmin, etenkin jos suhteet vanhempiin ovat kunnossa. Silti kiusaamista sekä seksuaalista häirintää ja väkivaltaa koetaan liikaa.

Kotimaa
Yläkoululaiset juttelevat tunnilla.
Kalle Niskala / Yle

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen laajaan kouluterveyskyselyyn vastasi Keski-Pohjanmaalla yli 1 400 peruskoulun 8. ja 9. luokkalaista, yli 700 lukion kahden ensimmäisen vuoden opiskelijaa ja yli 800 ammattiin opiskelevaa. Kokonaiskuva oli ilahduttava, esimerkiksi vähän liikuntaa harrastavien. humalajuomisen ja tupakoinnin määrä on jatkanut jo yli kymmenen vuotta jatkunutta laskevaa trendiä.

– Oikeastaan kaikki asiat ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan sekä valtakunnallisesti että täällä Keski-Pohjanmaalla. Toki siellä on asioita, joihin pitää kiinnittää vielä huomiota. Mutta perusasiat ovat kunnossa, kertoo THL:n erikoistutkija Reija Paananen.

Esimerkiksi päivittäin tupakoivien ja vähintään kerran kuussa humalaan itsensä juovien yläkoululaisten määrä on puolittunut vuosikymmenen aikana. Päivittäin tupakoivia yläkoululaisia on 13 prosenttia. Ammattiin opiskelevista tupakoi kolmannes ja lukiolaisista vain kahdeksan prosenttia.

– Kuitenkin huumekokeilut ja nuuskankäyttö ovat hieman lisääntyneet. Huumekokeiluja on kuitenkin vähemmän kuin valtakunnassa keskimäärin. Tupakoivien nuorten määrä on Keski-Pohjanmaalla valtakunnallisella tasolla, mutta raittiita nuoria täällä on enemmän.

Vaikka vähän liikuntaa harrastavien määrä on laskenut, ylipainoisuus on silti lisääntynyt. Paanasen mukaan vähän liikuntaa harrastavien määrä onkin vielä aivan liian isolla tasolla, esimerkiksi yläkoululaisista kolmannes harrastaa vain vähän liikuntaa.

Kouluolot ovat parantuneet

Keskipohjalaisnuoret kokevat kouluolojensa parantuneen. Oppilaat viihtyvät koulussa aiempaa paremmin ja pari vuotta sitten tehtyyn edelliseen tutkimukseen verrattuna oppilaat kokevat, että opettajat kohtelevat heitä huomattavasti oikeudenmukaisemmin, rohkaisevat mielipiteiden ilmaisuun oppitunneilla ja ottavat huomioon heidän mielipiteensä koulutyön kehittämisessä.

Reija Paananen
Reija PaananenRaila Paavola / Yle

– Osallisuus koulussa on hyvin tärkeää. Kun opettajat kuuntelevat ja ovat kiinnostuneita ja oppilaat tietävät, miten asioihin voi vaikuttaa, se lisää hyvinvointia, kertoo Reija Paananen.

Kouluruokailussakin on tapahtunut osin käänne parempaa suuntaan. Silti 8.ja 9. luokkalaisista 28 prosenttia kertoo, ettei syö koululounasta päivittäin, joukko oli jopa hieman kasvanut parin vuoden takaisesta. Sen sijaan koulussa energiajuomia siemailevien ja karkkia napostelevien määrä oli laskenut edellisestä kyselystä.

Seksuaalista häirintää ja kiusaamista  

Vaikka tutkimustulosten yleisilme oli myönteinen, parannettavaakin löytyy. Seksuaalista väkivaltaa ammattiin opiskelevista tytöistä oli kokenut joskus tai toistuvasti peräti 30 prosenttia. Yläkoululaisilla ja lukiolaisilla luku oli miltei puolet pienempi. Häirintää kokee yli puolet kaikissa kouluissa opiskelevista tytöistä. Asia korostuu etenkin peruskoulun ylimmillä luokilla. Niissä kyselyyn vastanneista tytöistä yli 60 prosenttia on kokenut häirintää joskus tai toistuvasti.

Paanasen mielestä myös kiusaamisesta kertovat luvut ovat edelleen liian suuria. Yläkoululaisista 16 prosenttia sanoi, että väkivaltatilanteet haittaavat koulutyöskentelyä. Seitsemän prosenttia sanoi olevansa kiusattuna vähintään kerran viikossa. Peräti 69 prosenttia kertoi, että kiusaamiseen ei puututtu koulun aikuisten toimesta.

Tytöistä 16-17 prosenttia kaikilla kyselyn kouluasteilla kertoi kärsivänsä kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta. Ammattiin opiskelevista tytöistä 20 prosenttia olikin turvautunut psykologin apuun.

– Esimerkiksi naurunalaiseksi tulemisen pelko on nuorilla iso, sanoo Paananen.

Tärkeintä nuorison hyvinvoinnin kannalta on vanhempien ja ystävien tuki.

– Niillä, joilla ei ole keskusteluvaikeuksia vanhempiensa kanssa, voivat parhaiten. Se vaikuttaa moneen, kuten koulussa viihtymiseen ja pärjäämiseen. Toinen on ystävät, kun on ystäviä, menee joka suhteessa paremmin.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus