"Turvelupiin vauhtia"

Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Martti Korhonen (vas.) uskoo, että uuden ympäristölainsäädännön myötä turvetuotantoa hidastava lupasuma purkautuu.

Kotimaa
Turve, kivihiili, hake,
Kivihiilen hinnan romahtaminen on ajanut kotimaisen energian tuottajat vaikeuksiin.Yle

Ympäristönsuojelun valmisteilla oleva lakipaketti selkeyttää turpeen nostoa ohjaavaa lainsäädäntöä, uskoo ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Martti Korhonen.

- Pelisäännöt tulevat kaikille ymmärrettäväksi. Juupas-eipäs-keskustelu saadaan päättymään.

Uusi ympäristölainsäädäntö sisältää muun muassa uuden valvontamaksun. Sen avulla turvetuotantoa hidastavien luparuuhkien purkamiseen voidaaan palkata lisää henkilökuntaa.

- Valvottava maksaa –periaate on yleisesti hyväksytty. Se palvelee elinkeinoelämää, alueellista työllisyyttä, kansalaisia ja ennen kaikkea ympäristöä, Martti Korhonen toetaa.

Hiilen käytölle jarrua

Ympäristövaliokunta on aloittanut ympäristönsuojelun lakipaketin valmistelun keskiviikkona ja aikoo kuulla laajasti eri asiantuntijoita ennen lain tarkkaa muotoilua.

- Kun kaikki lakipaketin asiat yhdistetään, karkea yleiskuva on, että se palvelee kotimaisen energian lisäkäyttöä. Saadaan stoppia tälle, että hiili on ottanut markkinoita!

Suomen suopinta-alasta on tuotantokäytössä arvoilta 0,7 prosenttia. Ojitettuja soita on merkittävästi enemmän. Suomen pinta-alasta kolmannes on erilaisia soita.

Selkeyttä soiden luokitukseen

Kuusiportainen luokitus auttaa erottelemaan luonnon- ja muita arvoiltaan tärkeät suot tuotantokäyttöön soveltuvista.

Turpeen riittävyydestä huolestunut Bioenergiayhdistys on katsonut, että myös luonnontilaisuusluokan 3 soita tulisi saada tuotantoon, etenkin Pohjois-Suomessa.

- Kun luvitus saadaan toimimaan, meillä riittää paljon 0 – 2 luokan soita. Kolmosiakin on tietyin edellytyksin mahdollista ottaa tuotantoon.

- Käyttöön otetut suot ja valuma-alueet on pystyttävä hoitamaan aiempaa paremmin. Lepsuilun aika on ohi, Martti Korhonen painottaa.