Hetemäki: Kolmen miljardin säästäminen kerralla olisi suuri riski

Talousasiantuntijoiden ryhmää johtava valtiosihteeri Martti Hetemäki sanoi, että leikkausten jaksottaminen kolmelle vuodelle olisi järkevää. Se edellyttää kuitenkin sitä, että nykyinen hallitus tekisi asiasta päätökset.

politiikka
Martti Hetemäki.
Martti Hetemäki.Yle

Valtiosihteeri Martti Hetemäen johtama asiantuntijaryhmä on antanut esityksensä tulevista säästötoimista. Ryhmä esittää, että kolmen miljardin euron sopeutustoimet jaksotettaisiin tasaisesti vuosille 2015-2017.

Hetemäki sanoi aiheesta pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että kolmen miljardin euron säästötoimien toteuttaminen kerralla olisi suuri riski. Hän korosti, että nykyisen hallituksen pitää kuitenkin tehdä päätökset myös seuraavien vuosien säästöistä.

Koska päätökset tulisivat koskemaan myös seuraavaa hallituskautta, pitäisi säästöjen tarpeesta ja mittaluokasta päästä ryhmän mukaan laajaan poliittiseen yhteisymmärrykseen. Tämä auttaisi vakuuttamaan sijoittajat ja luottoluokittajat siitä, että Suomi on sitoutunut panemaan taloutensa kuntoon. Yksittäisistä toimenpiteistä voitaisiin olla eri mieltä.

Ei kantaa 50/50 -periaatteeseen

Ryhmä ei ottanut kantaa siihen pitäisikö hallituksen pitää kiinni hallitusohjelmassa sopimastaan periaatteesta, jonka mukaan puolet säästöistä toteutetaan veroja korottamalla ja puolet menoja leikkaamalla. Esimerkiksi VATT:n ylijohtaja Juhana Vartiainen huomautti, että kysymys on siitä, mitä menoja leikataan ja mitä veroja korotetaan.

- Niillähän on kaikilla ihan erilaisia vaikutuksia, hän sanoi.

Ryhmä ei ottanut kantaa myöskään siihen, mitä yksittäisiä veroja pitäisi korottaa ja mitä menoja leikata. Esimerkiksi haittaverojen ja kiinteistöveron korottaminen saivat kuitenkin useilta ryhmän jäseniltä kannatusta.

Hetemäen mukaan parasta säästämistä on työttömyyden alentaminen. Jos työttömyys alenee yhdellä prosenttiyksiköllä, siitä lasketaan saatavan miljardin euron säästöt.

-Siltä osin kun näiden rakennetoimien vaikutukset työttömyyteen ovat luotettavasti arvioitavissa, ja nämä arviot laaditaan kehysriiheen mennessä, niin nämä työttömyyden laskun hyödyt voidaan laskea osaksi tätä kolmen miljardin sopeutusta, Hetemäki sanoi.