Tupakan myrkylliset lisäaineet kielletään

EU:n uusi tupakkadirektiivi kieltää tupakasta lisäaineet, jotka aiheuttavat syöpää ja mutaatioita tai ovat haitallisia lisääntymiselle. Tupakan vaarallisista lisäaineista on tiedetty pitkään. Kuitenkin vain savukkeiden päähaitta-aineille, tervalle, nikotiinille ja hiilimonoksidille on määritelty laissa enimmäismäärät.

Kotimaa
Tupakka tupakointi
Simela Pantzartzi / EPA - Kuvamuunnos / Yle
Tupakka tupakointi
Kuuntele juttu tupakkalainsäädännöstä.

Kaikki tietävät, että tupakka on vaarallista. Yhdysvaltain terveysviranomaisten tuoreen tutkimuksen mukaan savukkeet ovat nyt vaarallisempia kuin 60-luvulla. Vaarallisuus johtuu savukkeiden sisällön ja rakenteen muuttumisesta.

Nykysavukkeisiin lisätään erilaisia makuun ja savun hengitettävyyteen vaikuttavia lisäaineita, joista osa lisää niiden vaarallisuutta. Esimerkiksi sokerit, sorbitoli ja glyseroli muodostavat palaessaan ihmiselle vaarallista asetaldehydiä.

Tähän mennessä tupakkayhtiöt on velvoitettu kertomaan kaikki savukkeiden valmistukseen käytetyt aineet. Suomessa Valvira kerää tiedot ja ilmoittaa ne eteenpäin EU-komissiolle. Ainoastaan liikesalaisuudeksi katsottava reseptiikka on salassapidettävää, ei julkista tietoa.

Listan tekeminen vaikeaa

Moni ei ehkä tiedä, että jo nyt tarkat tiedot savukkeiden ainesosista ovat myös kaikkien saatavilla. Esimerkiksi Philip Morris -yhtiön nettisivuilla voi lukea yksityiskohtaisen luettelon kunkin tupakkatuotteen kaikista lisäaineista.

Valviran ylitarkastajan Reetta Honkasen mukaan mitään tupakan sisältämää ainetta ei ole kuitenkaan määritelty vaaralliseksi tai kielletyksi.

– Tällä hetkellä ei ole asetettu mitään ainesosia, joita pitäisi seurata. Lainsäädäntöön ei ole myöskään kirjoitettu, että olisi vain joitakin ainesosia, joita tupakkatuotteisiin voi laittaa, Reetta Honkanen sanoo.

Nyt tämä muuttuu. Uuteen tupakkadirektiivin 6. artiklaan on kirjattu, että EU-maissa kielletään tupakan vaaralliset lisäaineet.

– Karsinogeeniset, mutageeniset ja lisääntymistoksiset lisäaineet kielletään, sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Meri Paavola luettelee.

Termit tarkoittavat syöpää aiheuttavia, solujen muutaatioita aiheuttavia sekä lisääntymiselle haitallisia tuotteita. Tällaisista ainesosista ei ole olemassa mitään listaa. Tarkemmat toimeenpanosäädökset määrittelevät yksityiskohdat myöhemmin.

Kun uutta tupakkadirektiiviä valmisteltiin, ehdottivat monet maat Suomi mukaan lukien, että direktiiviin kirjattaisiin lista kielletyistä tai sallituista ainesosista. Sitä ei kuitenkaan kannatettu.

– Tulee vaikutelma, että listan ulkopuolelle jäävät aineet ovat ok. Tavallaan sitä täydellistä listaa ei olisi saatu koottua, Paavola sanoo.

Nyt tieto johtaa harhaan

Nykyinen tupakkalaki velvoittaa savukkeiden valmistajat merkitsemään tuotteisiin niiden sisältämän tervan, nikotiinin ja hiillimonoksidin. Näille aineille on myös laissa määritelty ylimmät raja-arvot.

Uuden tupakkadirektiivin taustalla on ajatus, että näiden raja-arvojen ilmoittaminen tupakka-askissa ei auta, vaan on harhaanjohtavaa. Tiedot voivat johtaa vertailuihin ja mielikuviin siitä, että toinen tupakkatuote on toista vähemmän haitallinen.

Komission ensimmäinen raportti tupakkadirektiivin soveltamisesta kiinnittää huomion tupakan ainesosien raportointiin. Tupakkayhtiöiden olisi luovutettava tiedot kaikista valmistamisessa käytetyistä ja lopullisessa tuotteessa olevista ainesosista. Mallia voitaisiin ottaa WHO:n määritelmästä, jossa ainesosiin kuuluvat myös viljelykäytännöistä, varastoinnista ja jalostuksesta aiheutuvat jäämät, jotka voivat siirtyä tuotteeseen.

Tupakkayrityksiltä halutaan siis tulevaisuudessa tiedot vielä piilossa olevista aineista, jotka ovat päätyneet savukkeisiin esimerkiksi tupakkakasvin viljelyn kautta. Tällaisena aineena pidetään esimerkiksi radioaktiivista poloniumia, joka aiheuttaa syöpää. Sen alkuperäksi arvaillaan tupakan lannoittamista fosfaateilla.

Kehitetään testaustavat

Uudistus etenee hitaasti. Ensin kerätään valmistajilta listat merkityksellisistä ainesosista. Sitten määritellään aineosat, jotka lisäävät tuotteen myrkyllisyyttä tai riippuvuuden kehittymistä.

Tätä varten on kehitettävä hyväksytyt testimenetelmät, sillä tupakan myrkyllisyyden ja riippuvuusvaikutuksen mittaamiseksi ei ole vielä olemassa selkeitä kriteereitä ja testaustapaa. Tällä hetkellä nikotiinin, tervan ja hiilimonoksidin määrät mittaa tupakkateollisuus itse. Näitä tuloksia pidetään vääristävinä, sillä koneella simuloitu polttaminen ei vastaa erilaisia tapoja, joilla tupakoijat vetävät savua keuhkoihinsa.

EU komission mielestä tulevaisuudessa tupakan ainesosien testaus täytyy kuulua julkiselle sektorille.

Tupakointi vähenee koko ajan

Euroopan parlamentti hyväksyi lokakuussa uuden tupakkadirektiivin. Parlamentin täysistunnon täytyy vielä äänestää neuvottelujen tuloksesta tässä kuussa. Meri Paavola arvioi, että Suomen tupakkalakiin muutokset tulevat kahden vuoden kuluttua.

Uusi tupakkadirektiivi sisältää lukuisia muitakin muutoksia, joista eniten ovat esillä olleet mentolisavukkeiden kieltäminen sekä näkyvien, värillisten varoitusten pakollisuus savukeaskeissa.

Suomen tupakkalaki pyrkii siihen, että terveydelle vaarallinen tupakointi vähenee. Tämä näyttää toimineen, sillä tupakointi on vähentynyt Suomessa koko 2000-luvun sekä aikuisilla että nuorilla. Nuorten tupakointi on puolittunut vuodesta 2001. Nyt alle 15 prosenttia väestöstä tupakoi päivittäin.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus