Sote-happo nousee suuhun - Mistä hallitukselle lääke kolmen vuoden närästykseen?

Sote-uudistus korventaa hallitusta yhä pahemmin. Lääke pitäisi löytyä muutamassa viikossa. Sote-uudistusta on yritetty saada aikaan kolmisen vuotta. Jos hallitus ei saa esitystä eduskuntaa tämän kevään aikana, uudistus jää seuraavan hallituksen tehtäväksi.

Tiina Merikanto

Paraikaa sote-järjestämislakiesitys on lausunnoilla kunnissa. Lausuntoaikaa on 13.3. asti. Se tai maaliskuun lopun kehysriihi on viimeinen hetki korjata esitystä.

Selvää on, että tällä hetkellä ratkaisua etsitään kuumeisesti.

Julkisuudelta piilossa: Hallituksen pitäisi pelastaa edes ne vähäiset uskottavuuden rippeet, mitä sillä on jäljellä. Silti hallituksen ei pitäisi turvautua huu haa -hoitoihin, joilla ei saada kun hetkellinen helpotus.

Huu haa -hoitoa voisi olla esimerkiksi järjestämislakiesityksen kosmeettinen viilaus, jolla yritetään varmistaa se, että se läpäisee eduskunnan perustuslakivaliokunnan.

Miten hallitus voisi happo-ongelmansa ratkaista?

Vaihtoehto 1

Entäpä jos hallitus ottaisi lähtökohdakseen Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) entisen demarikansliapäällikön Kari Välimäen ehdotuksen. Välimäki ehdotti, että sosiaali- ja terveydenhuolto olisi järjestettävä kuntien välisenä yhteistyönä noin 20 alueella.

Paras ratkaisu olisi hänen mielestään 20 kuntaa, mutta siihen ei tällä hetkellä ole mahdollisuuksia. Viisi erityisvastuualuetta eli ervaa järjestäisivät käytännön yhteistyön erityistä osaamista vaativissa ja kalliissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Vaihtoehto 2

Hallitus voisi rakentaa sote-mallinsa STM:n kokoomuslaisen kansliapäällikön Päivi Sillanaukeen johdolla tehdyn selvityshenkilö-raportin pohjalta. Tämä selvitys julkaistiin maaliskuussa 2013. Maahan muodostettaisiin selvityshenkilöiden ehdottamat 34 sote-aluetta tai sitten vähemmän.

Hallintomalleina olisivat vastuukunta tai kuntayhtymä. Alueille kuuluisivat niin järjestäminen, tuotanto kuin rahoitus. Viisi erityisvastuualuetta eli ervaa tarvittaisiin estämään pirstoutumista ja kilpavarustelua.

Vaihtoehto 3

Maassa olisi 5 erityisvastuualuetta eli ervaa, jotka järjestäisivät ja tuottaisivat erikoissairaanhoidon.  Perusterveydenhuolto, perustason erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto tehtäisiin alueilla. Alueiden määrästä ei ole olemassa yhtenäistä käsitystä.

Vaihtoehto 4

Maa jaettaisiin viiteen erva-alueseen, jotka vastaisivat järjestämisestä ja rahoituksesta. Sosiaali- ja terveysalueet toimisivat niin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon kuin sosiaalipalvelujen tuottajana.

Realistiset närästyksen hoitokeinot

Ehdotukset 1 ja 2 voisivat olla poliittisesti mahdollisia. Niissä myös yhdistyisivät alkuperäiset tavoitteet yhdistää perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.

Sosiaalipalvelut kuuluisivat samaan kokonaisuuteen.  Myös järjestäminen ja rahoitus olisivat yksissä käsissä. Palveluja ei pirstottaisi 20 000 asukkaan kuntiin, mitä kaikki asiantuntijat vastustavat.

Sen enempää ykkös- kuin kakkosmallikaan ei ole kovin kaukana keskustan esittämästä kotikunta-maakunta mallista. Molempia malleja jalostamalla hoidettaisiin närästyksen syytä, eikä vain oireita. 

Sote-uudistuksen suurimpia esteitä ovat lähestyvät vaalit ja poliitikkojen kotiinpäinvedot.

Tiina Merikanto

Pohdintaan taas pompannut närästyksen hoitokeino?

Malli kolme ei yhdistäisi perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa, joten vastustajia mallille riittää. Myöskään perusterveydenhuollon vahvistumisesta ei olisi takeita ja sitähän tässä on tavoiteltu.

Enemminkin voisi käydä päinvastoin. Tällä mallilla on kannattajia erityisesti yliopistosairaaloiden piirissä.

Epärealistinen närästyksen hoitokeino

Malli neljä yhdistäisi perus- ja erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon. Se estäisi kilpavarustelun eli sen, että jokainen itseään arvostava sairaala ostaa magneettilaitteen, vaikka vähemmälläkin tässä maassa pärjättäisiin. Yhä vähemmäksi käyvä ammattiväki saataisiin tällä mallilla riittämään paremmin.

Palvelujen ostaja olisi myös riittävän iso. Sitä eivät ylikansalliset palvelujen tuottajat pystyisi heti puhumaan pyörryksiin. Sitä paitsi viisi järjestäjää kykenee organisoimaan vain 5,5 miljoonan ihmisen palvelut.

Poliittisesti mahdollinen neljäs malli ei ole. Tulevaisuuden malli ehkä hyvinkin.

Miksi uudistusta ei synny?

Sote-uudistuksen suurimpia esteitä ovat lähestyvät vaalit ja poliitikkojen kotiinpäin vedot.

Sosiaali- ja terveyspalveluita ei voi järjestää järkevästi, koska puolustaa pitää omaa terveyskeskusta, omaa päivystystä, omia kirurgeja, omia synnytyksiä, omaa keskussairaalaa jne.

Pelko äänien menetyksistä 2015 eduskuntavaaleissa näyttää olevan suurempi kuin ihmisten palvelujen turvaaminen tuleviksi vuosikymmeniksi.