1. yle.fi
  2. Uutiset

Tulvasuojelua on ryhdytty parantamaan Tuovilanjoella ja Sulvanjoella

Tulvasuojelutöillä pyritään helpottamaan tulvariskiä erityisesti Vaasan lentokentän, moottoritien ja Runsorin alueella. Tuovilanjoen ja Sulvanjoen suulle ruopataan noin kahden kilometrin pidennysuoma. Lauhan sään takia työ on nyt jouduttu laittamaan tauolle.

tulvien ehkäisy
Vesi virtaa joessa
Yle

Vaasan ja Mustasaaren tuntumaan laskevien Tuovilan- ja Sulvanjoen tulvasuojelutyöt ovat alkaneet ruoppauksilla. Molempien jokien suualueille kaivetaan noin kahden kilometrin pidennysuoma, lisäksi kaivetaan Sävvikin ojan jatke.

Ruoppauksella vähennetään jokien alaosien tulvariskiä. Jokisuistojen mataluuden takia alueella on keväisin merkittävä jääpatoriski. Lisäksi suistot padottavat muutenkin vettä runsaan veden aikaan.

Tulvasuojelusta on hyötyä kolmen tuhannen hehtaarin laajuiselle alueelle, jossa sijaitsevat muun muassa Vaasan lentokenttä, moottoritie ja Runsorin teollisuusalue.

Leudon sään vuoksi kaivuutyöt alueella on jouduttu tilapäisesti keskeyttämään, mutta sään kylmetessä työalueiden jäädytys ja kaivuutyöt jatkuvat.

Hankkeen on oltava valmiina viimeistään kesällä 2018. Töiden kustannusarvio on 1,6 miljoonaa euroa.

Lue seuraavaksi