Vanajaveden Opisto miettii vakavissaan fuusiota Tavastiaan

Hämeenlinnan seudulla toimiva Vanajaveden Opisto neuvottelee koulutuskuntayhtymä Tavastiaan yhdistymisestä. Taustalla on Vanajaveden Opiston kiristyvä taloustilanne ja yhteistyön tiivistämisellä haetaan taloudellista hyötyä.

Kuva: Nina Keski-Korpela / Yle

Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia neuvottelevat fuusiosta. Selvitystyö Vanajaveden Opiston siirtymisestä Koulutuskuntayhtymä Tavastian ylläpidettäväksi alkoi vuoden alussa.

Kuten monet muutkin kansalaisopistot niin myös Vanajaveden Opisto joutuu jatkuvasti miettimään tulevaisuutta. Rahat eivät riitä toiminnan pyörittämiseen, mutta tästä huolimatta opistot eivät halua nostaa kurssimaksuja liian korkeiksi, koska silloin pelkona on opiskelijakato.

Fuusiolla haetaan taloudellista hyötyä, koska valtio haluaa uudistaa rahoitusjärjestelmäänsa ja luoda riittävän suuret vapaan sivistystyön oppilaitokset laadun ja vaikuttavuuden turvaamiseksi.

– Erilaisten vaihtoehtojen kartoitus nykyisessä tilanteessa on ennakointia ja varautumista tulevaan, muistuttaa Vanajaveden Opiston rehtori Outi Itäluoma.

Erilaisten vaihtoehtojen kartoitus on ennakointia ja varautumista tulevaan.

Outi Itäluoma

Itäluoma sanoo, että opiston kannalta on tärkeä selvittää, olisiko yhteistyön tiivistämisellä Tavastian kanssa löydettävissä sekä toiminnallisia että taloudellisia etuja. Kustannuspohjaisia synergiaetuja voisivat tuoda joustava tilojen yhteiskäyttö sekä opetuksen tukipalvelut.

Maan hallituksen tavoitteena on selvästikin lisätä myös vapaan sivistystyön oppilaitosten alueellista yhteistyötä.

– Olemme hakeneet rahoitusta hankkeeseen, jossa selvitetään Kanta-Hämeen kuuden kansalaisopiston ja kesäyliopiston yhteistyön mahdollisuuksia, kertoo Outi Itäluoma. Vapaan sivistystyön järjestämismalleja mietittäessä on tärkeää, että opintojen alueellinen saatavuus ja laatu säilyvät.

Tarkoituksena on tuoda mahdollinen fuusio omistajakuntien päätettäväksi vielä kevään aikana.