Tutkimus: Miljoona ruotsalaista kärsii päihde- tai riippuvuusongelmista

Yli 13 prosentilla Ruotsin aikuisväestöstä oli vuonna 2013 niin luja suhde päihteisiin, että se katsottiin ongelmakäytöksi tai riippuvuudeksi. Tutkimuksen mukaan sijaiskärsijäksi päätyy usein nainen.

Ulkomaat
Nainen polttamassa tupakkaa. Lähikuva.
iStockphoto

Perjantaina julkaistun ruotsalaistutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) 13,4 prosentilla ruotsalaisväestöstä oli vuonna 2013 tupakan, alkoholin, lääkeaineiden tai huumausaineiden kanssa niin vakavia ongelmia, että ne täyttivät ongelmakäytön tai riippuvuuden määritelmät.

Määrä vastaa noin miljoonaa 17–84-vuotiasta Ruotsissa asuvaa henkilöä.

Karoliinisen instituutin STAD-tutkimusyksikön teettämän tutkimuksen mukaan suurimmat ongelmat olivat tupakan aiheuttamia, sen jälkeen ongelmia aiheuttivat alkoholi ja huumausaineet. Lääkeaineiden aiheuttamia ongelmia vastaajilla oli vähiten.

Tutkimuksen mukaan edellämainittujen aineiden käytöllä oli mittavia seurauksia paitsi käyttäjien läheisille, myös täysin vieraillekin henkilöille.

– Yksi tutkimuksen tärkeä osa oli selvittää, kuinka mittavia negatiiviset seuraukset ovat muille kuin ongelmakäyttäjälle itselleen, tutkija ja dosentti Mats Ramstedt totesi lehdistötiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Ympäristölle koituvat seuraukset näyttivät vaihtelevan eri aineilla, mutta eniten ikäviä seurauksia aiheutti läheisen alkoholinkäyttö.

15 prosenttia vastaajista oli kärsinyt läheisen henkilön liiallisesta alkoholinkäytöstä, 13 prosenttia tupakoinnista, kolme prosenttia huumausaineiden ja kaksi prosenttia lääkeaineiden väärinkäytöstä.

– Tupakointia lukuunottamatta miehillä on naisia enemmän riippuvuus- ja väärinkäyttöongelmia. Jos katsotaan toisen henkilön ongelmakäytön aiheuttamia negatiivisia seurauksia, niin silloin naiset kärsivät eniten, Ramstedt kertoi.

Tutkimuksesta nousi esille myös se, että lähes 30 prosenttia nuorista naisvastaajista kertoi joutuneensa humalaisen henkilön häiritsemäksi tai ahdistelemaksi julkisella paikalla.

Keväällä 2013 tehtyyn tutkimukseen vastasi 15 576 henkilöä, jotka olivat iältään 17–84-vuotiaita.