Työryhmä: Kunnat pitäisi velvoittaa maksamaan omaishoidontukea

Sopimuksen saavien omaishoitajien määrä pitäisi nostaa 60 000:een ja heillä tulisi olla oikeus palkkioon ja vapaapäiviin, sanoo asiaa selvittäneen työryhmän puheenjohtaja.

Kotimaa
Grafiikka omaishoidon kuluista Suomessa.
Yle Uutisgrafiikka

Kunnat pitäisi velvoittaa maksamaan omaishoidontukea niille asukkailleen, jotka tarvitsevat vaativaa hoitoa, esittää asiaa selvittänyt työryhmä.

Omaishoidon kehittämistyöryhmän puheenjohtaja, Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltonen sanoo, että sopimuksen saavien omaishoitajien määrä pitäisi nostaa 60 000:een ja heillä tulisi olla oikeus palkkioon ja vapaapäiviin.

– Ykköstason hoidon eli vaativamman hoidon ja vapaapäivien osalta uuteen lakiin tulisi mukaan enemmän subjektiivista oikeutta, Aaltonen kertoo.

– Laki ei tule täysin subjektiivilaiksi, mutta siihen tulisi subjektiivisia osia, jotka olisivat meidän ehdotuksessamme palkkion osalta kuntaa tai muuta järjestävää tahoa velvoittavia.

Työryhmä jättää mietintönsä kuukauden kuluttua peruspalveluministeri Susanna Huoviselle.

Nykyään omaishoitosopimus on noin 40 000:lla, ja kunnat maksavat palkkioita hyvinkin vaihtelevasti.

Omaishoitopalkkion saajien määrän lisääminen 20 000:lla ei suinkaan lisäisi yhteiskunnan menoja. Työryhmälle laskemia tehnyt Kelan tutkija Sari Kehusmaa sanoo, että kunnat päin vastoin säästäisivät sillä laitoshoito- ja kotipalvelumenoissa noin 300 miljoonaa euroa.

Jos lasketaan yhteen kaikki omaishoitotyö vanhusten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten hyväksi, sen tuoma säästö yhteiskunnalle on peräti yli kolme miljardia euroa.

– Pääosin säästö muodostuu vanhusten, ikääntyneiden palveluista, joista menot olisivat laskelmien mukaan noin kaksinkertaiset ilman omaisten antamaa apua, tutkija Sari Kehusmaa kertoo.

Työryhmä esittää, että omaishoidontukeen tulisi kolme valtakunnallisesti määriteltyä palkkioluokkaa. Ylimpään luokkaan kuuluvat noin 60 000 olisivat niitä, jotka olisivat laitoshoidossa ilman omaishoitajaa.

Työryhmän puheenjohtaja Elli Aaltonen pitää lyhytnäköisinä kuntien säästöjä omaishoidosta. Päin vastoin tuleviakin sukupolvia pitäisi kannustaa.

– Tämä voi kääntyä myös niin päin, että ihmisten kiinnostus tähän velvoitteeseen – hoitaa vuosikymmeniä yksin ilman palveluja ja tukea – vähenee. Sitä minä en todella toivoisi.

Työryhmän laskemasta koko omaishoitotyön arvosta kertoi ensin Savon Sanomat.