Käsivarren hotelli-idea puntarissa

Enontekiön kunnanjohtajan idea Käsivarren erämaahotellista punnitaan maanantaina kunnanhallituksessa. Kunnanjohtaja Mikko Kärnä toivoo Metsähallituksen ja ympäristöministeriön selvittävän laadukkaan majoituksen rakentamista Käsivarren erämaa-alueelle.

Kotimaa
Poroja Käsivarren keväthangella
Tapio Nykänen

Mukana pohdinnassa olisivat myös kunta, Käsivarren paliskunta, saamelaiskäräjät ja paikalliset yrittäjät.

Kunnanjohtajan mukaan Enontekiön matkailun kehittämistä jarruttaa se, ettei erämaa-alueilla ole laadukasta majoitusta. Erämaalaki estää rakentamisen erämaa-alueille.

Kärnän mukaan Metsähallitus voisi kuitenkin rakentaa erämaahotellin yhteistyössä yritysten kanssa. Hotellin tulisi olla Metsähallituksen hallinnassa.

Esimerkkiä voitaisiin Kärnän mukaan ottaa Ruotsista, jossa erämaahan on rakennettu niin sanottuja fjällstugia.

Paremminkin majatalo

Kärnä käytti erämaamajoituksesta puhuessaan aluksi hotelli-termiä. Sittemmin hän on päätynyt puhumaan mieluummin erämaamajatalosta. Hotelli on Kärnän mukaan käsitteenä harhaanjohtava, sillä majataloon ei rakennettaisi tietä tai vedettäisi sähköjä.

Erämaahotellilla voitaisiin Kärnän mukaan ratkaista nykyisiä majoitusongelmia Käsivarressa. Kärnä kertoo Uuden Suomen blogikirjoituksessaan, että safariyritykset kuljettavat nyt tilapäisiä majoitusratkaisuja matkailusesongin ajaksi erämaahan. Myös porokämppiä käytetään majoitustiloina.

Kärnä haluaa erämaamajatalolla parantaa Käsivarren matkailuyrittäjien tasavertaisuutta.

Mihin erämaamajatalo sijoittuisi? Siitä Kärnällä ei ole ehdotusta. Erämaan majatalon tarve ja sijoituspaikka selviää tulevissa keskusteluissa ja selvityksissä.