Uniapnean ja diabeteksen yhdistelmä tiedettyä vaarallisempi?

Laajassa eurooppalaisessa tutkimuksessa selvitetään, miten merkittävästi uniapnea lisää diabeetikkojen kuolleisuusriskiä. Tutkijan mukaan jopa 90 prosenttia uniapneapotilaista ei tiedä sairastavansa tautia.

Kotimaa
Elektrodi tutkittavan poskessa.
Petri Aaltonen / Yle

Uniapnea saattaa lisätä diabeetikkojen riskiä saada sydänkohtaus. Tänä keväänä alkaa laaja, monivuotinen tutkimus, joka selvittää näiden kahden taudin yhdistelmän vaikutusta terveyteen ja kuolleisuusriskiin.

– Nämä kansantaudit eli uniapnea ja tyypin 2 diabetes ovat molemmat merkittäviä sydän- ja verisuonisairastavuuden riskitekijöitä. Nyt näyttäisi siltä, että taudit liittyvät voimakkaasti toisiinsa eli samalla henkilöllä on usein samat sairaudet, tutkimusta johtava dosentti, erikoislääkäri Henri Tuomilehto sanoo.

Uniapneaa sairastavista potilaista 40 prosentilla on diabetes ja toisaalta arviolta jopa kolmella diabeetikolla neljästä saattaa olla uniapnea.

– Epäily on herännyt pienemmissä tutkimuksissa, että uniapnea ja yöllinen huono elimistön hapettuminen saattaa lisätä tyypin kaksi diabeetikoilla entisestään sydän- ja verisuonisairastavuutta. Tietenkin tutkijana tämä asettaa erittäin mielenkiintoisen asetelman lähteä selvittämään asiaa tarkemmin.

Tähän mennessä laajimpaan tutkimukseen osallistuu seitsemästä Euroopan maasta yli tuhat, lievästi ylipainoista henkilöä, joiden tiedot analysoidaan Tampereella ja Kuopiossa Oivauni Oy:n uniklinikoilla.

Potilaat pitää löytää mahdollisimman ajoissa, sillä molemmat sairaudet ovat erittäin hyvin hoidettavissa.

Henri Tuomilehto

Ensimmäisiä tuloksia saataneen reilun vuoden kuluttua. Jos uniapnealla on selkeä yhteys diabeetikkojen sydänsairastavuuteen ja kuolleisuuteen, Tuomilehdon mielestä diabeetikoille pitää jatkossa tehdä riskiryhmäseulontoja.

– Kun uusi diabeetikko tulee vastaanotolle, pitäisi vähän penkaista sitäkin, voiko taustalla olla myös uniapnea. Potilaat pitää löytää mahdollisimman ajoissa, sillä molemmat sairaudet ovat erittäin hyvin hoidettavissa. Tutkimusryhmämme juuri valmistuneen julkaisun mukaan pienikin painonpudotus pysäyttää uniapnean kehittymisen.

Pitkään unitutkimusta tehnyt Tuomilehto haluaa lisätä tietoisuutta uniapnean vaaroista.

- Tyypin 2 diabetes huomioidaan erittäin hyvin terveystarkastuksissa, mutta uniapnea on usein lapsipuolen asemassa. Vaikka se on ehkä unihäiriöistä tunnetuin, aina eivät lääkäritkään osaa tunnistaa sitä. Jos oletetaan, että 300 000 suomalaista sairastaa uniapneaa, niin 80-90 prosenttia heistä ei tiedä siitä mitään.