Akuuttivastaanotto puolittanut yhteispäivystykseen jonottavien määrän Iisalmessa

Iisalmen sairaalan yhteispäivystyksessä voidaan nyt keskittyä vakavammin sairaiden potilaiden hoitamiseen.

Sairaalat ja terveyskeskukset
jarno rieppo
Lääkäri Jarno Rieppo otti vastaan potilaita akuuttivastaanotolla. Yle

Iisalmessa on kokeiltu puoli vuotta niin sanottua pikalinjaa, jossa kahdesta kolmeen sairaanhoitajaa ottaa potilaita vastaan ilman ajanvarausta ja tarpeen tullen hoitajat kysyvät neuvoa lääkäriltä. Perinteisessä mallissa potilaat ovat jonottaneet yhdelle lääkärille, jota hoitajat ovat avustaneet tarvittaessa.

Uusi malli on puolittanut Iisalmen sairaalan yhteispäivystykseen jonottavien potilaiden määrän. Näin sairaalan päivystyksessä voidaan keskittyä vakavammin sairaiden potilaiden hoitamiseen.

Potilaiden hoitoon pääsyn nopeuttamisen ohella akuuttivastaanotto on tuonut myös huomattavia kustannussäästöjä. Ylä-Savon SOTEn vastaanottotoimintojen ylilääkäri Jarno Riepon mukaan vastaanottomalli oli varsin päivystyspainotteinen ennen muutokseen ryhtymistä.

- Merkittävä osa hoitokontakteista tuotettiin aiemmin ostopalvelulääkäreillä päivystysvastaanotolla. Siihen verrattuna säästöt ovat noin kaksi kolmasosaa. Saamme katsottua päivän aikana enemmän potilaita ja kulut on vähäisemmät kuin aikaisemmin, vaarantamatta tuotetun palvelun laatua. Vain noin puolet asiakkaista tarvitsee käynnin lääkärin luona, Rieppo kiteyttää etuja.

Akuuttihoito auttanut myös jatkohoitoa tarvitsevia

90 prosenttia akuuttivastaanotolle tulleista potilaista on saanut avun suoraan akuuttivastaanotolta, eikä ole tarvinnut jatkokäyntiä.

Vain noin puolet asiakkaista tarvitsee käynnin lääkärin luona

Jarno Rieppo

- Tämä tarkoittaa, että pystymme hoitamaan yhä paremmin heidät, jotka ohjautuvat jatkohoitoon. Jatkohoita tarvitsevat eivät jää epätietoisuuden varaan ja pompoteltaviksi, Rieppo kertoo toiminnan positiivisista seurannaisvaikutuksista.

Akuuttivastaanottotoimintaa aloitetaan kevään aikana myös muun muassa Varkaudessa ja Pieksämäellä.