1. yle.fi
  2. Uutiset

"Taksimatkan aikana alkoi ponnistuttaa"

Kun synnyttäjä ei meinaa ehtiä sairaalaan, iskee paniikki. Vaikka kaikki sujuisi lopulta hyvin, voi tapahtumalla olla kauaskantoiset seuraukset. Pelottava synnytyskokemus voi heijastua jopa siihen, haluaako enää lapsia.

Kotimaan uutiset

Synnytykset ambulanssissa, auton takapenkillä tai vessassa ovat harvinaisia, mutta sitäkin stressaavampia tilanteita.

Matkalla sairaalaan tai suunnittelemattomasti kotona synnyttäneiden kokemuksista ei ole julkaistu tutkimuksia. Ei siis ole tiedossa, onko esimerkiksi synnytyspelko yleisempää äideillä, jotka ovat joutuneet tilanteeseen, jossa sairaalaan ei ehdi.

– Kyseessä on kuitenkin varsin hallitsematon tilanne, josta voi koitua ongelmia vielä synnytyksen jälkeenkin, sanoo Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimusprofessori Mika Gissler.

Matkasynnytykset

Mikäli sairaalaan on pitkä matka, huoli tulevasta synnytyksestä voi varjostaa koko raskausaikaa.

– Raskaus menee siinä, että mietitään, ehdinkö synnytyssairaalaan, milloin minun pitäisi lähteä, sujuuhan kaikki hyvin. Huono synnytyskokemus voi puolestaan heijastua jopa siihen, haluaako enää lapsia, sanoo puheenjohtaja Terhi Virtanen Suomen Kätilöliitosta.

Synnytyspelko on yleisempää naisilla, jotka ovat jo synnyttäneet.

Viesti sairaalasta: odota kotona vielä hetken aikaa

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan matkasynnytysten ja pienten synnytysyksiköiden alasajon välillä on yhteys.

Kun vielä 1990-luvun alussa ambulanssiin synnytettiin pitkien välimatkojen Pohjois- ja Itä-Suomessa, nyt kaikissa sairaanhoitopiireissä on yhtä suuri riski joutua synnyttämään tien päällä.

Syynä pidetään muun muassa sitä, että Etelä-Suomen ruuhkaisimmissa sairaaloissa äitejä kehotetaan pysymään kotona viimeiseen asti.

Matkasynnytykset

–On jouduttu sanomaan, että odota kotona vielä hetken aikaa, kuuntele itseäsi ja tule vähän myöhemmin, Terhi Virtanen sanoo.

– Se on riski. Toinen riski on se, ettei lähdetä ajoissa sairaalaan, jos pelätään näitä ruuhkia, sanoo tutkimusprofessori Mika Gissler THL:stä.

Ruuhka ja kiire johtuvat Kätilöliiton mukaan muun muassa siitä, että suurempiin yksiköihin ei ole lisätty henkilökuntaa riittävästi sitä mukaa kun ympäriltä on lakkautettu pieniä.

Päivystysasetus lisännee matkasynnytysten määrää

Vaikka raskaus olisi sujunut normaalisti ja vauva syntyisi täysiaikaisena, sisältyy kenttäolosuhteissa synnyttämiseen nelinkertainen kuolemanriski.

Matkasynnytykset

Matkasynnytysten uskotaan yleistyvän vuonna 2017 voimaan astuvan päivystysasetuksen myötä, joka uhkaa lopettaa synnytykset niissä sairaaloissa, joissa ei ole välitöntä valmiutta hätäkeisarinleikkauksiin.

Lääkäreiden ja koko leikkaussalitiimin päivystämistä ympärivuorokautisesti ei pidetä kustannusten vuoksi järkevänä, mikäli synnytyksiä on vähän.

Matkasynnytykset

Keskittämistä perustellaan turvallisuudella

Lakkautusuhan alla ovat muun muassa Savonlinnan, Salon, Kemin ja Oulaisten synnytysyksiköt. Pietarsaaresta synnytykset loppuvat ensi kesänä. Vuonna 2012 sairaalassa hoidettiin liki 430 synnytystä. Suomen vilkkaimmassa synnytyssairaalassa, Helsingin Kätilöopistossa, synnytyksiä oli yli 5600.

– Turvallisuus on keskeisin syy. Suomessa on lopetettu paljon synnytysyksiköitä, mutta ei koskaan puhtaasti taloudellisista syistä. Keskittäminen on perusteltua myös siksi, että synnytysikäiset naiset ovat kaikonneet kasvukeskuksiin, sanoo lääkintöneuvos Timo Keistinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Matkasynnytykset

THL:n tutkimusten mukaan pienet yksiköt ovat kuitenkin yhtä turvallisia kuin suuretkin, sillä riskisynnyttäjät ohjataan joka tapauksessa yliopistollisiin sairaaloihin.

Vauvoja siis menehtyy suunnilleen saman verran niin pienissä yksiköissä, kuin matkalla sairaalaan, eli 1 - 2 vuodessa.

– Kokonaisvaikutus on plus-miinus-nolla. Eli kyllä tässä taustalla on ihan talous ja rahakysymykset, Mika Gissler sanoo.

Matkasynnytykset
Lue seuraavaksi