Suomalainen eläke on Euroopan keskitasoa

Euroopan suurimmat eläkkeet maksetaan muutamissa keskisen Euroopan maissa. Seuraavaksi suurimpia eläkkeet ovat eteläisen Euroopan maissa. Suomi sijoittuu näiden jälkeen eläkevertailun keskivaiheille. Matalimpia eläkkeitä maksetaan Itä-Euroopassa.

Kotimaa
Grafiikka
Yle uutisgrafiikka

Kun verrataan keskieläkkeiden suuruutta, Euroopan parhaita eläkkeitä maksavat Luxemburg, Tanska ja Alankomaat.

Kun eläkkeen määrä suhteutetaan maan hintatasoon, maat asettuvat päinvastaiseen järjestykseen. Näin kertoo Eurostatin 2011 loppuvuoden tilastoihin perustuva ensi vuonna julkistettava EU-selvitys.

– Tanskassa ja Luxemburgissa keskieläke näyttäisi nousevan reippaasti yli 2 000 euron, mutta ostovoimaltaan ne jäävät noin 1 500 euron lukemiin, kuvaa kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi Eläketurvakeskuksesta tulevaa selvitystä.

– Esimerkiksi Tanskassa on hiukan erilainen eläkejärjestelmä. Se on korkea tasoltaan ja tuottaa pieni- ja keskituloiselle kohtuullisen hyvän eläkkeen, kuvaa johtaja Mikko Kautto Eläketurvakeskuksesta.

Myös Itävallan keskieläke on lähellä Euroopan kärkeä. Euroissa maksettu keskieläke nousee yli 1 500:n ja ostovoimassakin se kipuaa lähelle samaa tasoa.

OECD:n selvityksen mukaan huippueläkkeitä maksavissa maissa tuoreet eläkeläiset saavat eläkettä 70–90 prosenttia aikaisemmasta palkkatasostaan. Myös OECD:n selvityksessä kärkeen nousevat samat maat.

Suomen keskieläke on ostovoimaltaan Kreikan tasoa

Vielä joitakin vuosia sitten kreikkalaiset saivat eläkettä lähes sata prosenttia palkoistaan. Rahoituskriisin myötä korvaustasot ovat rapisseet.

– Kreikassa on varmaan vieläkin tiettyjä ammattiryhmiä, joilla on aika korkeita eläkkeiden korvaustasoja, kun vertaa aikaisempaan palkkatasoon. OECD:n kokoamien tietojen mukaan ne eivät kuitenkaan ole ihan sitä sataa prosenttia, sanoo johtaja Mikko Kautto Eläketurvakeskuksesta.

– Useimmissa eteläisen Euroopan maissa laskennallinen korvausaste on vähän suurempi kuin mitä Suomessa ja Pohjoismaissa maksetaan, jatkaa Kautto.

Kreikassa maksettava keskieläke on Eurostatin selvityksen mukaan euromäärissä ja ostovoimalla mitattuna Euroopan keskitasoa.

Suomalainen keskieläke on euroissa maksettuna selvästi kreikkalaiseläkettä suurempi, mutta ostovoimaltaan se asettuu samaan tasoon Kreikan kanssa.

– Varmaan Suomen asettuminen samalle sijalle Kreikan kanssa johtuu meidän hiukan korkeammasta hintatasosta, arvioi kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi.

Suomessa eläkkeen korvaustaso on noin puolet tienatusta palkasta.

– Suomessa keskieläke on Eurostatin vertailussa noin 1 300 euron paikkeilla ja ostovoimalla mitattuna ehkä sitten noin 1 100 euroa, Hietaniemi arvioi.

Myös Saksassa ja Ruotsissa keskieläke on hiukan Suomea suurempi.

Eteläisen Euroopan eläkkeet menevät Suomen ohi

Eteläisen Euroopan maat tulevat eläkkeissä heti neljän parhaita eläkkeitä maksavan maan jälkeen, ne menevät myös keskieläkkeiden ostovoimalla mitattuna Suomen, Ruotsin ja Saksan ohi.

Espanjassa ja Italiassa uusien eläkkeiden korvaustasot ovat yli 70 prosenttia aikaisemmin maksetusta palkoista, Ranskassakin yli 60 prosenttia.

Ostovoimalla mitattuna ne ovat noin 1 200 euroa. Osassa eteläisen Euroopan maista jäädään myös usein eläkkeelle jo 55-vuotiaina.

– Ranska ja Italia, ehkä Kreikkakin, ovat olleet esimerkkejä maista, joissa aika yleisesti on jääty eläkkeelle jo ennen vanhuuseläkeikää, parhaimmillaan usein jo 55 vuoden ikäisinä, Mikko Kautto sanoo.

– Siellä on ollut paljon vaihtelevuutta siinä, millaisilla ehdoilla on eläkkeelle siirtyminen järjestetty. Usein, kun jollain alalla on ollut tällaista oikeutta, niin muilla aloilla tulee toivetta, että meille myös tuontyyppinen järjestely.

Ostovoima parantaa Itä-Euroopan pieniä eläkkeitä

Itä-Euroopan maiden eläkkeet ovat selvästi Euroopan pienimpiä. Esimerkiksi Bulgariassa ja Romaniassa keskieläke jää euroissa mitattuna kymmenesosaan Euroopan huippueläkkeistä.

Itä-Euroopassa eläkkeiden korvausasteet ovat noin puolet palkoista, mutta itäisen Euroopan maiden eläkkeiden ostovoima on selvästi niiden euromääriä suurempi.

Esimerkiksi Virossa keskieläke on euroissa mitattuna alle viidennes Suomen eläkkeestä, mutta ostovoimaltaan se on jo lähes puolet Suomen keskieläkkeestä.

Eläkkeet vaihtelevat voimakkaasti Euroopassa, eläkejärjestelmiä on useita ja ne ovat erilaisia: on valtion säätelemiä eläkkeitä, työmarkkinaperusteisia eläkkeitä ja erilaisiin säädöksiin perustuvia lisäeläkkeitä. Myös niiden vertailu on vaikeaa.

Sekä OECD viime vuonna ilmestyneessä selvityksessään että EU ensi vuonna ilmestyvässä julkaisussaan ovat verranneet muun muassa keskieläkkeitä, mutta todellisuudessa eläkkeet vaihtelevat samassa maassa suuresti näistä sekä ylös- että alaspäin.