Saastuneiden maiden puhdistamiseen tarjolla uusia menetelmiä

Hämeenlinnan kaupunki miettii uusien vaihtoehtoisten menetelmien käyttämistä saastuneen maaperän puhdistamisessa. Uudet menetelmät ovat halvempia ja nopeampia kuin perinteinen maamassojen vaihto-operaatio.

Kotimaa
Karttakuva Keinusaaren kakkosasuntoalueesta.
Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnassa on useita alueita, jotka pitää puhdistaa ennen rakentamista. Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistaminen on kallista ja aikaavievää puuhaa. Tästä syystä kaupungin yhdyskuntalautakunta miettii parhaillaan uusien vaihtoehtoisten puhdistusmenetelmien käyttämistä ja koealueeksi lautakunta kaavailee pääradan vieressä olevaa Keinusaari 2 -asuntoaluetta. Vaihtoehtoisia menetelmiä ovat muun muassa kemiallinen tai sähkökineettinen hapetus.

Keinusaari 2 on kooltaan lähes kymmenen hehtaaria ja se on tarkoitus saada asuinrakennuskäyttöön jo lähivuosina. Alustavasti on arvioitu, että perinteisillä maanvaihtomenetelmillä Keinusaari kakkosen puhdistaminen maksaisi noin 2,5 miljoonaa euroa. Uusilla menetelmillä voitaisiin selvitä halvemmalla ja työ valmistuisi nopeammin.

– Keinusaari kakkosen pilaantuneen maan käsittely ja siitä saatava seurantatieto tulevat olemaan pohjana seuraavien alueiden puhdistuksia suunniteltaessa, kertoo tilaajajohtaja Päivi Saloranta.

Näitä alueita ovat muun muassa Engelinranta, Asemanseutu ja Vanaja-Kantola sekä muut yksittäiset, likaantuneiden maiden rakennusalueet eri puolilla Hämeenlinnaa.

Maaperässä monenlaisia jätteitä ja haitta-aineita

Keinusaari 2 -asuntoalue on tällä hetkellä pääosin rakentamatonta sorakenttää sekä pientä pensasta ja puustoa kasvavaa vesakkoa ja joutomaata. Alueella ollut Pikkujärvi kuivattiin ja täytettiin pääasiassa 1950-60 -lukujen aikana. Täyttökerroksen paksuus on enimmillään lähes kymmenen metriä.

Hämeen ELY-keskuksen mukaan Keinusaari kakkosen maaperä on pilaantunut öljyllä, metalleilla ja PAH-yhdisteillä eli polysyklisillä aromaattisilla hiilivedyillä. Lisäksi maaperässä on todettu paikoin runsaasti muun muassa rakennusjätettä.

Tilaajajohtaja Päivi Saloranta esittää tiistaina kokoontuvalle lautakunnalle, että Keinusaaren alueen puhdistamisesta käynnistetään kilpailutus, joka tähtää vaihtoehtoisen ja kustannuksia säästävän maaperän puhdistusmenetelmän valintaan.