1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. A-studio

Muutkin lastensairaalat haluavat valtiolta tukea

Yliopistollisten sairaaloiden nykyiset lastenklinikat rapistuvat, ja sisäilmaongelmista kärsitään muuallakin kuin Helsingin lastenklinikalla. Vanhat rakennukset ovat myös ahtaita ja epäkäytännöllisiä.

A-studio
Ahdas sairaalan käytävä.
Ahdasta ja sisäilmaongelmia. Turun lastenklinikka on tullut elinkaarensa päähän, ja uuttaa sairaalarakennusta suunnitellaan. Hankkeelle halutaan nyt valtion tukea tasa-arvon nimissä, koska sitä on myönnetty myös Helsingin lastensairaalalle.

Valtion myöntämä 40 miljoonaa euroa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin uudelle lastensairaalalle on saanut muutkin sairaanhoitopiirit liikkeelle. Valtionavustusta halutaan nyt lastensairaalahankkeille eri puolilla Suomea.

Pisimmällä ollaan Tampereella. Anomus on jo jätetty sosiaali- ja terveysministeriöön. Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on jo tehnyt päätöksen valtionavustuksen anomisesta. Oulussakin asia on vireillä.

Hakemuksia perustellaan sillä, että valtion pitäisi kohdella eri sairaanhoitopiirejä tasavertaisesti.

– On tärkeää, että valtiovalta suhtautuu julkisen toiminnan rahoittamiseen tasapuolisesti, samoin periaattein koko maassa, toteaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen.

Maakunnissa korostetaan myös sitä, että huomattava osuus hoidettavista potilaista tulee sairaanhoitopiirin ulkopuolelta. Turun lasten ja nuorten klinikan tuloista 18 prosenttia tulee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ulkopuolelta. Tampereella vastaava luku on 23.

Ahdasta ja kosteusongelmia

Yliopistollisten sairaaloiden nykyiset lastenklinikat rapistuvat, ja sisäilmaongelmista kärsitään muuallakin kuin Helsingin lastenklinikalla. Vanhat rakennukset ovat myös ahtaita ja epäkäytännöllisiä.

Uusien sairaaloiden pitäisi valmistua Tampereelle ja Turkuun vuoden 2018 tienoilla. Oulussa selvitellään vielä, kuinka paljon voidaan hyödyntää olemassa olevaa rakennuskantaa ja paljonko tarvitaan uutta tilaa.

Sekä Tampere että Turku hakevat valtion rahaa 25 prosenttia investointien kokonaiskustannuksista eli samaa suhteellista osuutta kuin valtio on luvannut Helsingin sairaalallekin.

Tampereen sairaala tulee maksamaan noin 70 miljoonaa euroa. Turun sairaalan hinnaksi arvioidaan 158 miljoonaa.

– Turun uuteen sairaalaan tulee lastentautien hoitojen lisäksi myös synnytykset, naistentaudit, korva-nenä-kurkkutaudit sekä suu- ja leukasairauksien hoidot, Tyksin lasten ja nuorten klinikan ylilääkäri Jussi Mertsola kertoo.

Valtio ei ole tukenut kuntien sairaalahankkeita kymmeneen vuoteen. Helsingin lastensairaalan suhteen tehtiin poikkeus.

Helsingin kanssa ei haluta kilpailla

Jussi Mertsola korostaa, ettei maakunnissa haluta kilpailla Helsingin lastensairaalan kanssa.

– Helsingin lastensairaalassa korjataan lasten vaikeat sydänviat ja tehdään elinsiirtoleikkaukset. Näiden sairauksien hoidossa Helsingin rooli on kiistaton ja ehdottoman tärkeä. Kaikki lastenlääkärit ovat asiasta yksimielisiä, eikä kukaan halua ryhtyä asiasta kiistelyyn.

Mertsola muistuttaa kuitenkin, että myös kaikissa muissa yliopistollisissa keskussairaaloissa tehdään paljon vaativaa lasten sairaanhoitoa, muun muassa hoidetaan keskosia, annetaan tehohoitoa, hoidetaan lasten syöpäsairauksia ja tehdään vaativaa kirurgiaa.

– On aivan keskeistä, että lapsen hoito voidaan järjestää lähellä kotia aina, kun se vain on mahdollista hyvästä hoidon laadusta tinkimättä, Mertsola sanoo.

Helsingin keräys vie huomion

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen arvelee, että Helsingin yksityinen keräys vie kuitenkin huomiota muilta hankkeilta.

– Tulee yleinen mielikuva siitä, että vaativaa lasten erikoissairaanhoitoa tehtäisiin vain Helsingissä. Apua tarvitsevan lapsen tulee kuitenkin saada yhtä laadukasta hoitoa eri yliopistosairaaloiden yksikössä, hän korostaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajan Hannu Leskisen mielestä keräys ei vie huomiota muilta, päinvastoin.

– Se tuo lasten sairaanhoidon koko maassa fokukseen. Se on hyvä asia ja auttaa kaikkia lastensairaaloita.

Tampereella ja Oulussa sairaalat aiotaan rakentaa puhtaasti julkisin varoin. Turussa sen sijaan toivotaan apua myös yksityisiltä lahjoittajilta.

– Pidämme tärkeänä, että Helsinkiin kerätään suunnitellut 30 miljoonaan euron lahjoitukset. Tämän tavoitteen jälkeen toivomme apua myös Suomen muiden lastensairaaloiden rakentamiseen ja varusteluun. Myös muilla yliopistosairaalapaikkakunnilla voisi järjestää myöhemmin paikallisia keräyksiä, mutta tällä ei siis haluta kilpailla Helsingin keräyksen kanssa, Jussi Mertsola korostaa.

Lue seuraavaksi