Koulutus ei takaa työllistymistä

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus työttömistä kasvaa Lahdessa. Suurin osa työttömistä on kuitenkin perus- tai keskiasteen koulutuksen saaneita.

työttömyys
Nuoria tutkimassa listaa avoimista työpaikoista
Sampsa Tervaharju / Yle

Korkeakoulutettujen työttömyys on kasvanut Lahdessa eniten verrattuna perus- ja keskiasteen tutkinnon suorittaneisiin. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä kasvoi vuodesta 2012 vuoteen 2013 yli 38:lla prosentilla ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden yli 32:lla prosentilla.

Korkeakoulutettujen osuus kaikista työttömistä on kasvanut, ja se on nyt noin 15 prosenttia. Tämä johtuu tutkija Pauli Meron mukaan siitä, että yhä useampi kouluttautuu yhä korkeammalle. Suurin osa työttömistä on kuitenkin perus- tai keskisasteen koulutuksen saaneita.

Perusasteen koulutuksen saaneiden osuus työttömistä on muutaman vuoden aikan vähitellen laskenut. Tutkija Pauli Meron mukaan asiaan vaikuttaa se, että nyt eläkkeelle siirtyvistä monella on juuri peruskoulutus.