Valtaosa kokkolalaisista pitäisi maahanmuuttajien määrän ennallaan

Hieman yli puolet kokkolalaisista pitää kotikaupunkiaan suvaitsevaisena ja monikulttuurisena. Ammattikorkeakoulun tekemän laajan tutkimuksen mukaan maahanmuuttajat ovat rikastuttaneet alueen kaupunkikuvaa. Kuitenkin kolmannes vastaajista on nähnyt rasismia.

maahanmuuttajat
Maahanmuuttajanuoren käsi ja kieliopas
Yle

Kokkolan kaupunki laatii uutta ohjelmaa maahanmuuttajien kotouttamiseksi. Ohjelmaa varten haluttiin kuulla myös kaupunkilaisten asenteita ja ajatuksia maahanmuutosta.

Tämän vuoksi Centria ammattikorkeakoulun opiskelijat jalkautuivat haastattelemaan kokkolalaisia, kyselyyn sai vastata myös kaupungin verkkosivuilla. Tutkimuksen tekijöiden mukaan vastaavaa kaupunkikohtaista kyselyä ei tiettävästi ole aikaisemmin tehty.

Vastauksia saatiin yhteensä 1369. Tutkimuksessa naisten ja miesten tai eri ikäryhmien asenteissa ei ollut suuria eroja.

Kokkolan asukkaista maahanmuuttajia on 2,5 prosenttia. Yli puolet kyselyyn vastanneista pitää määrää sopivana, kun taas noin 15 prosentin mielestä maahanmuuttajia on liikaa.

Yli puolet vastaajista koki Kokkolan olevan kaupunkina maahanmuuttajaystävällinen, monikulttuurinen ja suvaitsevainen.

– Kokkolalaisten asenteet yllättivät iloisesti. Enemmän olen kuullut rasistisia puheita, joten oli mukava nähdä näinkin positiivinen tulos, sanoo sosionomiopiskelija Kiia Finne Centria ammattikorkeakoulusta.

Vastaajista 19 prosenttia piti kaupunkia rasistisena. Kolmannes vastaajista oli kohdannut tai nähnyt rasismia jossakin muodossa. Rasistisena pidetään ihmisten puheita ja asenteita.

– Monet vastaajista kertoivat nähneensä rasismia varsinkin yöaikaan baareissa ja kaupungilla. Mielestäni huolestuttavaa on se, että rasismiin ei välttämättä puututa, Finne harmittelee.

Suomen kielen taidolla on ollut suuri merkitys siihen, että olen saanut ystäviä ja oppinut ymmärtämään suomalaista kulttuuria.

Jose Florens, Kokkola

Maahanmuuttajat varjossa tapahtumista

35 prosenttia vastaajista koki maahanmuuton lisänneen kaupungin monikulttuurisuutta. Se näkyy rikastuneena katukuvana, erilaisina ihmisinä ja vieraiden kielten kuulemisena. Myös etnisten ruokapaikkojen määrä on lisääntynyt.

– Vastaajat toivoivat lisää maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteisiä tapahtumia, joissa voisi tutustua eri kulttuureihin, Finne kertoo.

Samaa mieltä on myös vuodesta 2007 Suomessa asunut Jose Florens.

– Toivoisin, että maahanmuuttajat voisivat osallistua Kokkolassa tapahtumiin entistä enemmän. Tähän asti me olemme olleet vähän varjossa.

Maahanmuuttajiin suhtauduttiin kyselyssä pääosin myönteisesti. Hyvinä perusteina maahanmuutolle pidettiin työtä, opiskelua ja humanitäärisiä syitä. Vajaa 10 prosenttia ei keksinyt yhtään hyväksyttävää syytä maahanmuuttoon.

Kokkolalaisten mielestä kotoutumista edistävät riittävä suomen tai ruotsin kielen osaaminen sekä työllistyminen ja opiskelupaikka.

– Suomen kielen taidolla on ollut suuri merkitys siihen, että olen saanut ystäviä ja oppinut ymmärtämään suomalaista kulttuuria, Flores sanoo.