Tutkija huolissaan täpläravun leviämisestä

Itä-Suomen yliopiston tutkija Japo Jussila on huolissaan tekeillä olevasta rapustrategiasta, koska se on sallimassa täpläravun leviämisen uusille vesille. Täplärapu kantaa lähes aina rapuruttoa, jonka muoto on erittäin tappava jokiravuille.

Kotimaa
rapututkija Japo Jussila
Jarno Tiihonen / Yle

Tekeillä oleva kansallinen rapustrategia on Lapin kannalta ristiriitainen. Rapuruton tuhoamat pohjoisen jokirapukannat pyritään elvyttämään vuoteen 2022 mennessä. Tärkeimmät keinot ovat rapuruton saaminen hallintaan ja täpläravun leviämisen estäminen. Rapustrategia on kuitenkin mahdollistamassa täpläravun istuttamisen uusiin vesiin.

– Vielä hyväksymättä oleva rapustrategia on meidän näkökulmastamme hiukan huolestuttava. Olemme Itä-Suomen yliopistossa vankasti sitä mieltä, että Suomessa pitäisi tehdä mahdollisimman paljon jokiravun eteen ja pyrkiä estämään täpläravun leviäminen enää uusille vesille, sanoo rapututkija Japo Jussila Itä-Suomen yliopistosta.

– Kaavaillussa rapustrategiassa on tehty suuntaviivoja, joiden mukaan täpläravun leviäminen uusille vesille voisi olla sallittua,

Jussilan mukaan täplärapu ei ole Suomen raputalouden pelastaja. Suhtautuminen vieraslaji täplärapuun pitäisi olla paljon tiukempi, sanoo Jussila.

– Me emme näe sitä samanlaisena suomalaisen raputalouden pelastajana kuin mitä näkevät ne henkilöt, jotka ovat rapustrategian laatineet. Täpläravun kanssa pitää toimia huomattavasti varovaisemmin kuin mitä strategiassa esitetään.

Täpläravun tuonti Lappiin yritettiin kieltää

Täplärapu ei pysty lisääntymään Lapissa, joten sitä ei istuteta Lappiin. Sekä rapurutto että täplärapu leviävät kuitenkin helposti esimerkiksi turistien mukana.

– Mökkiläiset tulevat etelästä täpläravut mukanaan. Ravut laitetaan sumppuun odottamaan ravustusta. Tähän voidaan vaikuttaa tiedottamalla. Salaravustajiin tehoaa sen sijaan vain valvonnan lisääminen, sanoo kalatalousasiantuntija Petri Muje Lapin Kalatalouskeskuksesta.

Tutkija Japo Jussilan mukaan täpläravun kantama rapuruton muoto on erittäin tappava jokiravuille. Useimmat täplärapukannat kantavat ruttoa.

ELY-keskuksen kalatalousasiantuntija Kare Koiviston mukaan strategiaan yritettiin saada mukaan kielto, joka olisi estänyt elävien ja kuolleiden täplärapujen tuomisen Lappiin.

– Sitä ei hyväksytty, Koivisto toteaa.

Lapin jokirapuja on tallessa

Lapin jokirapukantoja on otettu talteen.

– Reservaatteihin on siirretty muutama sata rapua Tengeliöstä ja Kemijoelta, kertoo kalatalousasiantuntija Petri Muje Lapin Kalatalouskeskuksesta.

Tavoitteena on, että jokirapu voitaisiin palauttaa esimerkiksi Kemijokeen veden puhdistuttua rapuruttoitiöistä.

Rapurutto on levinnyt Kemijoella jo Pirttikoskelle. Rapurutto on hävittänyt jokiravun lähes kokonaan sekä Kemi- että Simojoelta. Pieniä rapukantoja esiintyy vielä Kemijoen sivujoilla ja Simojoen yläpäässä.