Setan pääsihteeri: Kansanedustajien kauhistelu ihmetyttää sateenkaariperheiden nuoria

Setan pääsihteeri Aija Salo toivoo, että jatkossa tasa-arvoista avioliittolakia käsitellään asiallisesti.

Kotimaa
Aija Salo
Aija SaloJyrki Vesa

Tasa-arvoisesta avioliittolaista keskusteltaessa pitäisi muistaa, että aiheena ovat todelliset ihmiset, sanoo ihmisoikeusjärjestö Setan pääsihteeri Aija Salo. Seta ajaa ja kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia, ja Salo on tehnyt yhteistyötä Tahdon2013-kampanjan kanssa.

Kansanedustajien epämääräiset heitot aiheuttavat vaikeita tilanteita esimerkiksi sateenkaariperheissä kasvavien nuorten korviin kantautuessaan.

– Lapsi ei tavallisesti kyseenalaista omaa perhettään. Jos hän kuulee kansanedustajan kauhistelevan, että avioliitto tuo lesboja uimahalliin, hän ihmettelee. Lapsi voi miettiä, eikö hän enää saakaan mennä uimahalliin äitiensä kanssa, ja vanhempi joutuu selittämään, mitä syrjintä on. Se on kurjaa, Salo sanoo.

Kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala (ps.) sanoi eduskunnassa, että "voidaan väittää, että ei ole periaatteessa oikein, että esimerkiksi lesbonainen menisi uimahallissa naisten yleisiin peseytymistiloihin, koska hän tuntee lähtökohtaisesti vetoa naisiin".

– Tällaiset ennakkoluuloiset kommentit vaikeuttavat asiallisen ja laajan, tutkimustietoon perustuvan keskustelun käymistä yhdenvertaisuudesta. Keskustelun kohteena ovat todelliset perheet ja todelliset ihmiset, joten asiasta tulisi puhua niin, ettei rakenneta olkiukkoja.

Vastustajien perustelut epäolennaisia

Salon mukaan osa lakialoitteen vastustajien eduskunnassa esittämistä argumenteista on myös huomattavan epäloogisia. Esimerkkinä hän mainitsee väitteet, joiden mukaan avioliitto kuuluu vain miehen ja naisen välille, koska vain nais–mies-pari pystyy lisääntymään.

– Virhepäätelmä tässä on se, että avioliiton tarkoitus olisi lisääntyminen, ja että lisääntyminen voisi tapahtua vain naisen ja miehen yhdynnällä. Avioliitossa voidaan olla myös ilman lisääntymistä.

Myöskään sen pohdinta, mitä kaikkea muuta tulevaisuudessa mahdollisesti sallitaan, jos tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksytään, ei Salon mukaan ole asian käsittelyn kannalta olennaista.

Uuden lain on julkisuudessa vihjailtu johtavan muun muassa ihmisten ja koirien avioliittoihin. Lisäksi osa kansanedustajista uumoilee avioliittoinstituution rapautuvan lain takia.

– Yhden lain hyväksymisestä ei seuraa, että jotain toista lakia pitää automaattisesti muuttaa. Muissa Pohjoismaissa, joissa lakialoite on hyväksytty, avioliitto instituutiona ei ole romahtanut.

Salo teilaa myös lakialoitteen vastustajien argumentit samaa sukupuolta olevien avioliiton luonnottomuudesta ja luonnonlaeista. Kirkkopuhe on Salon mukaan asian hämmentämistä.

– Avioliitto on ihmisten luoma instituutio, joka on historian saatossa muuttunut paljon. Luonto ei liity asiaan mitenkään. Uskonto puolestaan ei liity asiaan, koska aloitteessa on kysymys siviiliavioliitosta. Suomessa on uskonnonvapaus, eikä laki vaikuta kirkkoon.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini ilmaisi yhdeksi vastustuksen syyksi sen, että miehen ja naisen avioliitto on sakramentti.

Väitteiden tueksi tutkittua tietoa

Salo löytää toivomisen varaa myös lakialoitteen puolustajien argumentaatiosta. Jotkut kannattajat esimerkiksi puhuivat eduskunnassa rakkaudesta ja oikeudesta rakkauteen.

– Ihmisten tunne-elämään ei lakialoitteen käsittelyn yhteydessä tarvitsisi ottaa kantaa. Tarja Filatov (sd.) sanoi hyvin, ettei rakkaus tarvitse avioliittoa, eikä kaikissa avioliitoissa ole rakkautta.

Salo toivoo kansalaisaloitteelle asiallista ja ripeää käsittelyä lakivaliokunnassa.

Juttua korjattu 22.2.2014 klo 16.50: Kansanedustaja Saarakkalan sitaattiin lisätty sanat voidaan väittää.