"Uusi avioliittokäsitys haastaa perinteisen"

Ristiriita lakialoitteesta syntyy kahdesta erilaisesta avioliittokäsityksestä, sanoo puhekouluttaja Antti Mustakallio.

politiikka

Puhetaidon ja retoriikan kouluttajan Antti Mustakallion mukaan kiivas keskustelu tasa-arvoisesta avioliittolaista kumpuaa kahdesta kansan keskuudessa elävästä, toisistaan poikkeavasta avioliittokäsityksestä: perinteisestä ja uudesta. Perinteisen käsityksen mukaan avioliitto sopii vain miehen ja naisen välille, kun taas uusi hyväksyy myös samaa sukupuolta olevien liiton.

Nykyinen laki heijastaa Mustakallion mukaan kansan perinteistä avioliittokäsitystä. Käsityksen mukaan avioliittoon liitetään lisääntyminen ja jälkikasvusta huolehtiminen, joita taas ei automaattisesti liitetä samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin. Uudenlaisen käsityksen mukaan lisääntyminen ei kuitenkaan enää määrittele avioliittoa, vaan yksilöiden omat ratkaisut ja kokemukset korostuvat. Tämä ristiriita on ongelman ydin.

– Tämän vuoksi perinteiseen avioliiton määritelmään ei sovi, että avioliiton voisi solmia samaa sukupuolta olevien välille.

Lisäksi perinteisessä näkemyksessä avioliittoinstituutiota pidetään muuttumattona. Sen sijaan uudessa, jo kymmeniä vuosia perinteisen käsityksen rinnalla eläneessä näkemyksessä avioliitto on kahden ihmisen välinen, muokattavissa oleva sopimus.

– Samaa sukupuolta olevien parisuhde sopii uudenlaiseen käsitykseen avioliitosta. Olemme rajalla, jossa uusi käsitys haastaa perinteisen.