1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tiede

Väitös: Lapsi oppii matematiikkaa yllättävän arkipäiväisellä tavalla

Kun lapsi huomaa, että hänellä on kaksi kertaa enemmän kakkua kuin kaverilla, hän kiinnittää huomiota määrällisiin suhteisiin. Tuoreesta väitöstutkimuksesta selviää, että tällainen arkipäivän huomioiminen auttaa murto- ja desimaalilukujen oppimisessa.

tiede
Koululainen tekee matematiikan tehtävää.
Yle

Kun lapsi kiinnittää spontaanisti huomiota ympäristössään esiintyvien lukumäärien suhteisiin, on hänellä hyvät edellytykset menestyä koulumatematiikassa. Tämä selviää Jake McMullenin väitöstutkimuksesta.

Lapset, jotka helposti kiinnittävät huomiota määrien välisiin suhteisiin, huomaavat ympäristöstään esimerkiksi sellaisia seikkoja kuin "kolmasosa matkasta on jo kuljettu" ja "minulla on kaksi kertaa enemmän kakkua kuin sinulla".

Jo useissa aiemmissa Turun yliopiston tutkimuksissa on osoitettu, että tällainen arkipäivän huomioiminen on yhteydessä varhaisten matemaattisten taitojen kehitykseen.

Spontaani huomioiminen tärkeää

McMullenin tutkimukset laajentavat näitä löydöksiä merkittävästi. Hänen tutkimuksensa osoittavat, että spontaanilla huomioimisella on merkitystä vielä silloinkin, kun lapsen oppiminen etenee murto- ja desimaalilukujen oppimisen alueelle.

Yhdessä McMullenin pitkittäistutkimuksessa tutkittiin alakoulun ensimmäisen luokan oppilaita. Ne, jotka kiinnittivät määrällisiin suhteisiin spontaanisti huomiota, ymmärsivät murtolukuja paremmin kuin ne, jotka eivät kiinnittäneet spontaanista huomiota määrällisiin suhteisiin.

McMullenin ja Turun yliopiston tutkimusryhmän tutkimusten mukaan matemaattisten taitojen kehittymisessä auttaa myös se, että lapsi käyttää koulussa oppimiaan taitoja arkielämässään ja ei-matemaattisissa tehtävissä.

Lähteet: Turun yliopiston tiedote

Lue seuraavaksi