Kemin tilinpäätös miljoonan plussalla

Kemi teki jo kuudennen perättäisen ylijäämäisen tilinpäätöksen. Menojen nopea kasvu on silti yhä haasteena.

Kemi
Kemin kaupungintalo
Kemin kaupungin talous oli ylijäämäinen jo kuudetta vuotta peräkkäin. Nettomenot kasvavat kuitenkin yhä nopeammin kuin maassa keskimäärin.Yle Perämeri

Kemi on tehnyt ylijäämäisen tilinpäätöksen. Tilikauden tulos on noin miljoona euroa ylijäämäinen, kun siitä on puhdistettu kertaluonteiset erät.

Tilikauden kirjanpidollinen ylijäämä on viisi miljoonaa euroa, johon sisältyy satunnaisena eränä AMK-fuusiosta syntynyt kiinteistöjen laskennallinen myyntivoitto.

Kaupungin vuosikate oli vajaa 6,3 miljoonaa euroa positiivinen. Se kattaa poistot ja arvonalenemiset. Investoinnit olivat 5,6 miljoonaa euroa ja ne katettiin tulorahoituksella.

Tämä on jo kuudes perättäinen tilinpäätös, joka yltää Kemissä plussalle. Ylijäämäisten talousvuosien turvin Kemi on lyhentänyt velkataakkaansa vuodesta 2008 yhteensä lähes 8 miljoonalla eurolla.

Haasteena on erityisesti sosiaali- ja terveysmenot, jotka kasvoivat viime vuonna reilusti. Kemin nettomenojen kasvu oli viime vuonna noin 6,5 miljoonaa euroa, josta sosiaali- ja terveystoimen osuus oli 3,6 miljoonaa.

Menot kasvoivat nopeammin kuin valtakunnassa keskimäärin. Lähivuosina kaupungin verorahoituksen ennakoidaan myös jäävän nykyistä heikommaksi.