Suomen suurin tuulivoimapuisto nousee Vähäänkyröön

EPV Tuulivoima Oy on aloittanut toistaiseksi Suomen suurimman tuulivoimapuiston rakennustyöt Vähässäkyrössä. Puisto kasvattaa Suomen tuulivoiman tuotantoa 20 prosentilla nykyisestä. Torkkolan alueelle rakennetaan 16 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu sähköntuotanto riittää lähes 10 000 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeisiin.

talous
Havainnekuva tuulivoimapuistosta.
Havainnekuva tuulivoimapuistosta.EPV Tuulivoima Oy

EPV Energian 100 miljoonan euron investointipäätös nostaa tuulivoiman tuotantoa Suomessa huomattavasti. Suomessa tuotettiin viime vuonna tuulivoimalla vajaat 800 GWh sähköä. Vähänkyrön voimalat kasvattavat maan tuulivoimantuotantoa 20 prosentilla.

Puistoon tulee 16 korkeaa, aina 200 metriin, yltävää voimalaa. Ne tilataan tanskalaiselta Vestas -yhtiöltä.

Tuulivoimapuiston rakentaminen on tarkoitus toteuttaa ripeässä tahdissa. Maanrakennustyöt ovat jo käynnissä, myllyjen perustukset valetaan toukokuussa ja turbiinit laivataan Vaasaan syksyllä. Tuulivoimasähköä pitäisi suunnitelmien mukaan virrata asiakkaille vuoden 2015 kesästä lähtien.

Suomen suurin tuulivoimapuisto

Vähänkyrön Torkkolaan nousevien tuulimyllyjen tuotanto on 150 000 MWh vuodessa. Tuotantomäärä tulee olemaan tuolloin Suomen suurin ja koko maan tuulivoimasähkön tuotanto kasvaa viidenneksellä. 100 miljoonan euron investoinnista EPV Energian omistajayhtiöt rahoittavat kolmanneksen ja loput katetaan lainoituksella. Ensimmäiset rakentamisurakat on sovittu vaasalaisten yritysten kanssa.

Melu ja välkeongelmiin ratkaisuja

Torkkolan tuulivoimapuisto sijaitsee 1,6 kilometrin päässä lähimmästä asutuksesta. Myllyjen siipien aiheuttama melu vaimenee matkalla, vakuuttavat rakentajat.

Myös turbiinien toimittaja, tanskalainen Vestas, valittiin siksi, että melutaso saadaan alhaiseksi. Turbiinien huipulle asennetaan punaiset vilkkuvalot lentokoneita varten. Ratkaisulla halutaan poistaa kirkaan valkoisen valon aiheuttama välkehaitta.

Tuulivoimapuistoon vievät tiet varustetaan lisäksi varoistustauluilla , jotka ilmoittavat myllyjen siipiin kertyvän jään vaaroista. Tuulivoimapuiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2015 kesään mennessä.

Tuulivoimaa tehdään jatkossa sisämaahan

EPV Tuulivoima suuntaa tuulivoimarakentamisen jatkossa vahvasti sisämään suuntaan. Toimitusjohtaja Frans Liskin mukaan rannikolle rakentaminen on heidänkin hankkeissa ollut koko ajan hankalaa. Mökkiasutuksen ja mun muassa merikotkien pesinnän takia Pohjanmaan rannikko on lähes tukossa. Siksi katseet käännetään vahvasti sisämaahan päin.

Pohjanmaalla tuuliolot ovat sisämaassakin maan parhaita ja maakunnissa riittää hyvin tilaa tehdä uusia tuulivoimapuistoja.