Tieto velvoitteista ja vastuista virtaa hitaasti vesiosuuskuntiin

Vesiosuuskunnat ovat epätietoisia kaikista niistä velvoitteista ja vastuista, joita laki niille asettaa. Esimerkiksi terveydensuojelulainsäädäntö vaatii, että jokaisella vesiosuuskunnalla tulee olla tehtynä muun muassa valvontatutkimusohjelma ja varautumissuunnitelma. Ja jos jotain ikävää pääsee tapahtumaan, syyttävä sormi osoittaa aina osuuskunnan hallitukseen.

Kotimaa
Hurukselan vesihuolto-osuuskunta rakentaa parhaillaan vesi- ja viemärilinjaa alueelleen.Yle / Juha Korhonen

Vesiosuuskuntien tietämyksessä omista velvoitteistaan ja vastuistaan on parantamisen varaa.

Koulutusvastaava Viivi Virta Suomen Vesi-isännöistä kertoo, että lisätiedon tarve liittyy erityisesti talousvedelle asetettuihin laatuvaatimuksiin. Esimerkiksi jos vesiosuuskunnan verkossa vesi pääsee saastumaan ja ihmiset sairastuvat, vastuun kantaa osuuskunnan hallitus.

- Kyllä heille painavin vastuu kuuluu ja sitä myötä myös velvollisuus olla perillä asioista. Tiedetään esimerkiksi mikä lainsäädäntö koskee vesiosuuskuntaa ja muutoinkin huolehditaan kaikista velvoitteista.

Laadulla on tekijänsä

Koulutusvastaava Virran mukaan eniten puutteita on tietämyksessä siitä, millaisia laatuvaatimuksia asetetaan talousvedelle.

- Terveydensuojelulaki velvoittaa, että on valvottava talousveden laatua, mitä asiakkaalle toimitetaan. Ja jokaisella vesiosuuskunnalla tulisi olla laadittuna valvontatutkimusohjelma.

Jokaisella vesiosuuskunnalla tulisi olla laadittuna valvontatutkimusohjelma.

Viivi Virta

Viivi Virta muistuttaa, että vesiosuuskuntien puhdasvesiverkostoista ja -ottamoista huolehtivien henkilöiden pitää suorittaa lakisääteinen Vesityökortti.

Joensuussa järjestettiin tiistai-iltana koulutustilaisuus, johon osallistui edustaja noin kymmenestä vesiosuuskunnasta.

Suomessa on arviolta 1 500 vesiosuuskuntaa, joista valtaosa vastaa 50-100 kiinteistön vesihuollosta.

Noin miljoona suomalaista asuu kunnallisen vesihuollon tavoittamattomissa.