Kouvolan tukipäätös puurakentamiseen nurin hallinto-oikeudessa

Hallinto-oikeuden mukaan Woodinnon perustaminen olisi voinut käynnistyä ilman julkista tukea. Valtuusto päätti kesällä 2012, että kaupunki menee yhtiön osakkaaksi ja kanavoi toimintaan rahaa.

hallintotuomioistuimet
kuorittu tukki
YLE / Jani Aarnio

Kouvolan hallinto-oikeus katsoo, että kaupunginvaltuuston päätös tukea puurakentamisen tutkimus-ja kehityskeskusta Woodinnoa on kumottava.

Valtuusto päätti kesällä 2012 tukea pääomarahastosta keskuksen perustamista ja toimintaa. Kaupunki sijoitti muun muassa yhtiön osakepääomaan eli meni osakkaaksi mukaan. Lisäksi päätöksessä sitouduttiin kanavoimaan keskuksen toimintaan rahaa noin 2 miljoonaa euroa.

Valtuuston päätöksestä tehtiin kaksi valitusta hallinto-oikeuteen. Valittajat arvioivat muun muassa, ettei keskuksen toiminta kuulu kunnan toimialaan. Valittajien mielestä myös päätös ja valmistelu ei ole ollut säännösten mukaista.

Kouvolan hallinto-oikeus katsoo tiistaina antamassa ratkaisussaan, että kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. Hallinto-oikeuden mukaan kunnan mukanaolo osakeyhtiön osakkaana ei ole lainvastaista. Hallinto-oikeus kuitenkin katsoo, että yhtiön oli aluksi tarkoitus käynnistyä pääasiassa kaupungin panostuksen turvin.

Kaupungin lisäksi Woodinnossa oli noin 30 muuta osakasta. Hallinto-oikeuden mielestä osakkaita oli niin paljon, että ne olisivat voineet perustaa yhtiön kohtuullisilla panoksilla ilman julkista tukea.

Hallinto-oikeuden mukaan vastaavaa puualan toimintaa on käynnistetty ja käynnistymässä muallakin. Hallinto-oikeus arvioi, että huomattava kaupungin tuki vääristää tätä jo olemassa olevaa kilpailua markkinoilla.

Kouvolan hallinto-oikeuden päätös syntyi äänin 2-1. Päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.