Työntekijöiden ja toimihenkilöiden työurat yhtä pitkiä

Työurat ovat työntekijä- ja toimihenkilömiehillä yhtä pitkiä, kertoo Eläketurvakeskuksen tutkimus. Työntekijät tosin jäävät työttömiksi ja työkyvyttömyyseläkkeelle toimihenkilöitä useammin, ennen 63 vuoden vanhuuseläkeikää. Se näkyy eläkkeiden suuruudessa. Naiset ovat tehneet tähän asti miehiä lyhyempiä työuria, mutta ovat kuromassa eroa kiinni.

Kotimaa
Työntekijä selaa paperipinoa.
Tiina Jutila / Yle

Pitkään on keskusteltu siitä, voiko eläkeikä olla kaikille ammattiryhmille sama. Eläketurvakeskuksen selvitys yllättää; sen mukaan työntekijä- ja toimihenkilömiesten työurat ovatkin yhtä pitkiä. Erot syntyvät työelämän kaaresta, siitä miten eri ammattiryhmät eläköityvät.

– Vuonna 2011 vanhuuseläkkeille siirtyneistä työntekijäammateissa olleista ihmisistä vain 40 prosenttia pystyi jatkamaan töissä vanhuuseläkkeelle asti, kun ylemmistä toimihenkilöista pystyi jatkamaan 70 prosenttia. Ero on aika suuri ja työntekijäjärjestöissä on kiinnitetty tähän huomiota, sanoo erikoistutkija Noora Järnefelt Eläketurvakeskuksesta.

Työntekijäammateissa työura alkaa aikaisemmin ja katkeaa useimmiten jo ennen 63 vuoden vanhuuseläkeikää, joko työttömyyteen tai työkyvyttömyyteen. Työkyvyttömyyseläkeläisten työura jää yksitoista vuotta muita lyhyemmäksi.

Ylempien toimihenkilöiden työura taas alkaa työntekijöitä myöhemmin ja jatkuu vanhuuseläkkeeseen, jopa sen yli. Muiden toimihenkilöiden työura muistuttaa työntekijöitä. Raskaat työt kuormittavat Järnefeltin mukaan enemmän kuin paljon puhutut elintavat ja alkoholinkäyttö.

– Ammattiryhmien välisiin eroihin suurin syy on ruumiillisesti kuormittavat työolot. Erot tulevat pääasiassa työolojen puolelta, ei niinkään elintapojen eroista, jatkaa Järnefelt.

Viidennes työntekijäammateissa olevista siirtyy vanhuuseläkkeelle työkyvyttömyyseläkkeen kautta ja kolmannes työttömyyden kautta.

– Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen lyhentää enemmän työuraa kuin työttömäksi jääminen, sanoo erikoistutkija Noora järnefelt.

Työntekijämiehet työn sankareita

Toinen yllätys Eläketurvakeskuksen tutkimuksessa on se, että eniten työuran pituutta kertyy työntekijämiehille. Tosin ryhmä on pieni, vajaa kymmenesosa ikäluokasta.

– Heistä puolet tekee sellaisen 42 vuoden työuran. Heillä on jopa 50 vuoden työuria.

Työntekijöiden jääminen aikaisemmin pois työelämästä pienentää eläkkeitä, sanoo erikoistutkija Noora Järnefelt.

– Eläke jää pienemmäksi, jos joutuu jäämään pois työstä aikaisemmin verrattuna siihen, että pysyisi töissä vanhuuseläkkeelle saakka, siitä huolimatta, että työurat ovat yhtä pitkät kuin ylemmillä toimihenkilöillä.

Naisten työurat yhtä pitkiä kuin miesten

Naisten työura on tähän asti jäänyt miesten työuria lyhyemmäksi lastensaannin ja hoitovapaiden vuoksi sekä eläkkeet miesten eläkkeitä matalammiksi. Järnefeltin mukaan eläkkeisiin vaikuttavat enemmän matalammat palkat kuin hoitovapaat. Tutkimuksen kolmas yllätys onkin työmarkkinoilla olevien naisten työurien piteneminen.

– Naisten työurat eivät enää oikeastaan jää miesten työurista jälkeen vaan ovat aika lailla yhtä pitkät.

– yli 50-vuotiaat naiset ovat nykyisin työelämässä yleisemmin kuin miehet ja yli 50-vuotiaiden naisten työllisyys on parempi kuin miesten, sanoo erikoistutkija.